سرپرست نایب رئیس ورزش های همگانی: اجرای بیش از ۱۱۰۰ برنامه در چالش سراسری آماده باش

به گزارش فرم نو رضا شجیع سرپرست نایب رئیسی فدراسیون ورزش های همگانی اظهار داشت: تا كنون بیش از 1100 برنامه در چالش سراسری آماده باش توسط هیئت های ورزش همگانی استانها، انجمن ها و كمیته ها اجرا شده است.

به گزارش فرم نو به نقل از فدراسیون ورزش های همگانی، رضا شجیع درباره پویش های همگانی اشاره کرد: با گذر از دهمین روز پویش سراسری آماده باش بیش از ۱۱۰۰ برنامه در سراسر کشور اجرا شده است.
شجیع اظهار داشت: روزانه بطور میانگین بیش از ۲۱۰ برنامه توسط استانها، انجمن و کمیته های تحت پوشش فدراسیون ورزش های همگانی در سراسر کشور اجرا می شود.
سرپرست نایب رئیسی فدراسیون ورزش های همگانی در خاتمه اشاره کرد: ارزیابی کیفی برنامه ها بطور جدی در دستور کار قرار دارد و امیدواریم بتوانیم با تولید محتوا و اجرای برنامه های کیفی متناسب با شرایط کرونایی زمینه خلق یک گفتمان فراگیر در حوزه ورزش همگانی را فراهم نماییم.
پویش سراسری آماده باش از ۱۰ مرداد ماه شروع به کار کرده و به مدت ۵۰ روز ادامه خواهد داشت.

منبع: