مشاور فنی تیم وزنه برداری بانوان: وزنه برداران رها نشده اند

به گزارش فرم نو مشاور فنی تیم ملی وزنه برداری بانوان اظهار داشت: دختران وزنه بردار را رها نكرده ایم و ركوردهای آنها با آغاز مجدد اردوها باردیگر سیر صعودی خواهند داشت.

اکبر خورشیدی در گفت و گو با ایسنا درباره تعطیلی اردو و مسابقات در شرایطی که رکورد دختران وزنه بردار ایران رو به افزایش بود، بیان نمود: رکوردهای دختران وزنه بردار سیر صعودی داشت اما بحث شیوع کرونا یک مساله جهانی است و همه کشورها را درگیر کرد. از آنجائیکه تا آخر سال ۲۰۲۰ هم هیچ مسابقه ای نیست، نمی توانیم تمرینات سنگین به دختران بدهیم که همیشه در اوج آمادگی باشند اما خب تمرینات آمادگی خویش را دارند.
خورشیدی در پاسخ به این پرسش که پیگیر وضعیت تمرینات دختران در شهر های مختلف است و سالن در اختیار آنها قرار دارد یا خیر، خاطرنشان کرد: من با نایب رئیس بانوان فدراسیون و اغلب هیات های استانی فعال در ارتباط هستم و خوشبختانه دختران تمرنات خویش را دارند. البته در شهر های که وضعیت از لحاظ شیوع کرونا قرمز است و سالن ها تعطیل هستند دیگری کاری نمی توان کرد.

او افزود: این طور نیست که دختران وزنه بردار را رها کرده باشیم و آنها را تحت نظر داریم. به نظر می آید پس از انتخابات فدراسیون جهانی وزنه برداری که ژانویه ۲۰۲۱ است، برنامه مسابقات اعلام گردد و به جهت اینکه پس از اعلام برنامه مسابقات غافلگیر نشویم، دختران مستعد نوجوان و جوان را هم زیر نظر داریم تا آمادگی داشته باشند. من حتی با پدر این دختران وزنه بردارهم در ارتباط هستم و گزارش کار را هم به به صورت تلفنی به آقای مرادی رئیس فدراسیون وزنه برداری عرضه می کنم.

مشاور فنی تیم وزنه برداری بانوان در پاسخ به این پرسش که فکر می کند با برگزاری مجدد اردوها دختران باردیگر افزایش رکورد داشته باشند، تصریح کرد: حتما. مطمئن باشید اردوها شروع شود آنها باردیگر سیر صعودی خواهند داشت و من این نوید را می دهم که آینده خوبی در اختیار وزنه برداری بانوان ایران است چون با استعداد هستند.

منبع: