۱۶۷.۵۱۵ دلار كانادا پرداخت شده؛ حساب ایران با آژانس جهانی مبارزه با دوپینگ صفر است

به گزارش فرم نو ستاد ملی مبارزه با دوپینگ علاوه بر بدهی های قبلی به آژانس جهانی مبارزه با دوپینگ، حق عضویت خود به این آژانس بابت سالجاری را هم پرداخت كرده و بدین ترتیب هیچ حسابی با وادا ندارد.

به گزارش فرم نو به نقل از مهر، آژانس جهانی مبارزه با دوپینگ (وادا) تنها مرجع تصمیم گیرنده در زمینه دوپینگ است و حتی فدراسیون بین المللی تمام رشته ها و کمیته بین المللی المپیک (IOC) هم ملزم به تبعیت از فعالیت ها و تصمیماتش هستند.
نهادهای داخلی مبارزه با دوپینگ در کشورهای مختلف هم بعنوان عضوی از آژانس جهانی مبارزه با دوپینگ طبق قوانین این آژانس، کنترل دوپینگ داخلی خویش را دنبال می کنند. وادا از این نهادها سالانه مبلغی بعنوان حق عضویت دریافت می کند.
رقمِ حق عضویت کشورهای مختلف در وادا متفاوت می باشد اما برای هر سال جدید به صورت مشترک با ۸ درصد افزایش، تعیین می شود. مبلغ حق عضویت باید سالانه پرداخت گردد این در شرایطی است که ستاد ملی مبارزه با دوپینگ (نادو) بابت این مورد و عدم پرداختی در سال های ۲۰۱۸ و ۲۰۱۹ میلادی به وادا بدهکار بود.
البته امروز نه تنها این بدهی ها پرداخت شده، بلکه حق عضویت سالجاری میلادی هم پرداخت شده و بدین ترتیب حساب نادو با وادا «صفر» شده است.
نادو ایران در یک مرحله مبلغ ۱۶۷ هزار و ۵۱۵ دلار کانادا بابت حق عضویت سه سال متوالی خود به حساب وادا واریز کرد تا حداقل سالجاری را بدون بدهی به این نهاد بین المللی سپری کند.
حق عضویت ستاد ملی مبارزه با دوپینگ در وادا برای دو سال قبل میلادی به ترتیب ۴۷.۲۴۰ و ۵۵.۸۶۶ دلار کانادا بود. این مبلغ برای سالجاری میلادی هم ۶۴.۴۰۸ دلار کانادا تعیین شد که همگی پرداخت شده است.