نجمه خدمتی: شرایط ما با رقبایمان قابل مقایسه نیست

ملی پوش تفنگ اظهار داشت: هیچ چیز قابل پیش بینی نیست و باید همیشه آمادگی مان را در سطح بالا نگه داریم.

نجمه خدمتی در گفت و گو با ایسنا درباب آغاز تمرینات تیم ملی در حضور مربیان در سالن تیراندازی فدراسیون اظهار نمود: از ۱۴ تیر تمریناتمون شروع شده است. هم اکنون اردو نیست و فقط تمریناتمان را زیر نظر مربی در سالن فدراسیون انجام می دهیم تا بتوانیم آمادگی خودرا در سطح بالا نگه داریم.
ملی پوش تفنگ در ادامه اظهار داشت: تمام برنامه مربیان، فدراسیون و ما ورزشکاران برای مرداد بود تا در المپیک حاضر شویم. طوری برنامه ریزی کرده بودیم تا اوج آمادگی مان حالا باشد، اما باتوجه به شرایط پیش آمده و کرونا همه چیز عوض شد و المپیک به تعویق افتاد. امیدوارم زودتر این شرایط تمام و اردوها آغاز شود و زودتر به شرایط قبل برگردیم.
خدمتی درباب کمبود مهمات در تمرینات اظهار داشت: ساچمه که مشکلی نداریم اما تعداد فشنگ موجود محدود است. بهمن ماه تعدادی فشنگ از آلمان و هانوفر وارد کردیم که برای یک یا دو مسابقه و تمرینات قبل آن کافی بود. قرار بود قبل المپیک باردیگر در اردوی هانوفر شرکت نماییم تا بتوانیم فشنگ تست شده برای تمرین و همین طور المپیک تامین نماییم.
دارنده سهمیه تفنگ بادی المپیک ۲۰۲۰ اظهار داشت: هم اکنون تعداد فشنگ هایی که داریم بسیار محدود است و تنها روزی ۲۰ تا ۳۰ فشنگ می زنیم. در صورتیکه رقبای ما روزی ۱۵۰ تا ۲۰۰ فشنگ شلیک می کنند. این تفاوت ها قابل مقایسه نیست. شاید کرونا موجب شد در این شرایط تحریم ها و افزایش هزینه ها ما فرصت بیشتری برای رفع کمبودها و تمرینات بیشتر داشته باشیم.

خدمتی در ادامه با اعلان اینکه باید آمادگی خودرا همیشه حفظ نماییم، اظهار داشت: واقعا تمام تلاش ما این است که آمادگی خودرا در حد بالا نگه داریم. هیچ چیز قابل پیش بینی نیست و شاید به زودی کرونا تمام و مسابقات جهانی آغاز شود. شاید هم مدت ها این شرایط وجود داشت. پس چون نمی دانیم چه پیش خواهد آمد باید تمریناتمان را ادامه دهیم و آمادگی خودرا در سطح بالا حفظ نماییم.
ملی پوش تفنگ اظهار داشت: الهام هاشمی مربی تیم ملی تمام تلاش خودرا می کند تا هرچه سریعتر اردوها آغاز شود. تیراندازی رشته ای انفرادی است و می توان به آسانی پروتکل های بهداشتی را حین تمرین رعایت کرد. هیچ چیز قابل پیش بینی نیست و آرزو می کنم که هر چه زودتر کرونا تمام شود تا نگرانی که خانواده ها دارند به اتمام برسد و ما با خیال راحت در تمرینات حاضر شده و خودرا برای المپیک آماده نماییم.