اعضای فدراسیون ورزش های همگانی تست كرونا دادند

فرم نو: با دستور سرپرست فدراسیون ورزشهای همگانی، در امتداد سالم سازی فضای اداری، از كلیه اعضای اجرایی و اداری این فدراسیون، در محل فدراسیون نمونه گیری تست كرونا بعمل آمد.
به گزارش فرم نو به نقل از فدراسیون ورزش های همگانی، بیشتر جلسات اداری فدراسیون با کمیته ها و انجمن ها بصورت آنلاین انجام می شود. همین طور اعضای فدراسیون و مراجعین، موظف به رعایت پروتکل های بهداشتی و استفاده از ماسک هستند.

منبع: