نایب رئیس سابق كشتی در راه وزنه برداری

به گزارش فرم نو گزینه اصلی فدراسیون وزنه برداری برای سمت نایب رییسی بانوان معرفی شده است و احیانا حكم او هفته آینده صادر می شود.
به گزارش فرم نو به نقل از ایسنا، مدتی پیش بهار بهرامی از سمت خود بعنوان نایب رئیس بانوان فدراسیون وزنه برداری کناره گیری کرد. حالا نیز فدراسیون وزنه برداری گزینه اصلی خود برای این پست را به وزارت ورزش معرفی کرده است. مریم منظمی بعنوان نایب رئیس بانوان برای فدراسیون وزنه برداری در نظر گرفته شده و احیانا هفته آینده حکم او صادر می شود.
منظمی در زمان ریاست رسول خادم نایب رئیس بانوان فدراسیون کشتی بود.
منظمی در صورتیکه فعالیت خودرا آغاز کند، سومین نایب رئیس بانوان وزنه برداری در زمان مدیریت علی مرادی خواهد بود. ریحانه طریقت و بهار بهرامی قبل از این سمت نایب رییسی بانوان را برعهده داشتند.

منبع: