در گزارش فرم نو مطرح شد: شیوه جدید انتخابات كرسی های بین المللی وتاثیر آن برای ورزش ایران

به گزارش فرم نو مدیركل امور بین الملل وزارت ورزش تاكید دارد كه كرونا و تغییری كه در برگزاری انتخابات كرسی های بین المللی داشته، می تواند فرصتی برای ایران جهت افزایش كمی این كرسی ها باشد.

فرشید طهماسبی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به تأثیری که کرونا بر چگونگی برگزاری نشست ها در سازمان ها و نهادهای بین المللی گذاشته است، اظهار داشت: این تاثیر در انتخابات کرسی های بین المللی ورزش و مقدماتی که برای آنها باید صورت گیرد هم می تواند خویش را نشان داده و اتفاقاً نتایج خوبی داشته باشد.
وی خاطرنشان کرد: در این دوران که جهان بحران کرونا را پشت سر می گذارد، بسیاری از نشست ها و رایزنی ها در حوزه های مختلف به صورت مجازی انجام می شود. همین مساله شیوه انتخابات و کسب کرسی بین المللی ورزش را هم متفاوت کرده است. تغییرات هم بگونه ای است که ورزش ایران می تواند از آن به نفع خود استفاده نماید.
مدیرکل امور بین الملل وزارت ورزش در این رابطه با تاکید بر اینکه کسب کرسی در رشته و نهادهای بین المللی نیازمند رایزنی هایی مقدماتی و لازم است، افزود: پیش از این رایزنی ها فرد محور بود و ضرورت انجام آن رفت و آمد به کشورهای مختلف و دیدار با مقامات بود. انجام این مهم برای ورزش ایران مانند دیگر کشورها مستلزم صرف وقت و هزینه بود در حالیکه به خصوص در بخش هزینه ورزش ایران همواره با کمبود و مشکل مواجه بوده است.
طهماسبی تصریح کرد: حالا با مجازی شدن بسیاری از ارتباطات، شرایط برای ورزش ایران و برای دستیابی به کرسی های بین المللی مهیاتر شده است چونکه می توان بدون انجام سفر و صرف هزینه های آن چنانی برای آن، به صورت مجازی در تمام گردهمایی ها حضور داشت و حتی رایزنی هایی انجام داد و پیگیر نتایج آن بود.
وی خاطرنشان کرد: اگر این رایزنی ها امروز و به صورت مستمر و هدفمند صورت گیرد، می توان یکی دو سال بعد نتیجه آنرا با کسب کرسی دید.

منبع: