در گزارش فرم نو مطرح شد: دلیل تدوین آیین نامه جدید كمیسیون ورزشكاران از زبان دبیركل كمیته

به گزارش فرم نو به قول دبیركل كمیته ملی المپیك، درخواست كمیته بین المللی المپیك برای اعمال برخی تغییرات و اصلاحات در آیین نامه كمیسیون ورزشكاران سبب تدوین آیین نامه جدید شده است.

کیکاووس سعیدی در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد تدوین آیین نامه برای کمیسیون ورزشکاران و روند پیگیری آن توضیح داد.
وی با اعلان اینکه پیش نویس آیین نامه کمیسیون ورزشکاران تهیه شده است، اشاره کرد: نتیجه جلساتی که با کارشناسان مربوطه برگزار شد، منجر به یک پیش نویس شده است. البته این جلسات ادامه خواهد داشت.
دبیرکل کمیته ملی المپیک افزود: هفته جاری یک جلسه دیگر در مورد آیین نامه کمیسیون ورزشکاران خواهیم داشت. اگر در این نشست به جمع بندی برسیم، پیش نویس در اختیار هیات اجرایی قرار می گیرد تا پس از بررسی توسط اعضا برای کمیته بین المللی المپیک ارسال شود. در غیر این صورت هفته آینده نشست دیگری برگزار می نماییم سپس مراحل بررسی در هیات اجرایی و IOC را دنبال خواهیم کرد.
سعیدی با یادآوری اقدام سال قبل کمیته ملی المپیک برای ارسال آیین نامه کمیسیون ورزشکاران به کمیته بین المللی المپیک اظهار داشت: این مبادرت به خاطر وجود برخی ابهامات در آیین نامه انجام شد. IOC هم اعلام نمود که این آیین نامه باید به صورت کلی اصلاح گردد. بنا بر این تدوین آیین نامه جدید با هدف رفعِ ابهامات قبلی و اعمال اصلاحات لازم شروع شد.
وی در مورد افرادی که در نشست های برگزار شده برای تدوین آیین نامه کمیسیون ورزشکاران حضور داشتند، اشاره کرد: ریاست کمیته ملی المپیک، نایب رییس بانوان که مسئول امور کمیسیون هاست و کارشناسانی مانند آقای نصرالله سجادی حضور دارند.
دبیرکل کمیته ملی المپیک در مورد دلیل غیبت اعضا یا نماینده کمیسیون ورزشکاران در این جلسات هم اینگونه توضیح داد: هم اکنون کمیسیون ورزشکاران بلاتکلیف است، دبیر کمیسیون استعفا داده و دوره رئیس و نایب رییس هم تمام شده است. باید تکلیف این کمیسیون دراین زمینه ها مشخص شود تا شکل رسمی بگیرد و بتواند کار اجرایی داشته باشد.
سعیدی در مورد آیین نامه جدیدی و اینکه نسبت به آیین نامه قبل چه تغییراتی دارد، اظهار داشت: تمام امور مربوط به کمیسیون ورزشکاران و تدوین آیین نامه آن توسط آقای صالحی امیری و خانم طاهریان مدیریت می شود. من نمی توانم اطلاعات بیشتری بدهم فقط اینکه مثلاً در مورد رئیس، در آیین نامه جدید همچون آیین نامه قبلی دوره یک ساله تعیین شده است.
دبیرکل کمیته ملی المپیک ابراز امیدواری کرد که روند تدوین آیین نامه کمیسیون ورزشکاران و بررسی آن در هیات اجرایی هرچه سریعتر به سرانجام برسد تا برای IOC ارسال شود.