ادامه كار غیرقانونی دو رئیس؛ تعلل وزارت ورزش در اجرای قانون

فرم نو: با وجود اختتام مهلت قانونی تعیین شده برای حضور دو رئیس بازنشسته، هنوز وزارت ورزش نسبت به تعیین تكلیف مدیریتی این دو فدراسیون و معرفی متصدیان آن اقدامی انجام نداده است.

به گزارش فرم نو به نقل از مهر، رای صادر شده برای غلامرضا جعفری و ناصر پورعلیفرد، حُکم به انتها زودهنگام ریاست آنها در فدراسیون های ورزش روستایی و عشایری و بدنسازی و پرورش اندام داده است.
جعفری و پورعلیفرد که به ترتیب مهرماه و بهمن ماه سال ۹۶ متصدی ریاست در فدراسیون های متبوع شان شدند، بازنشسته هستند و بنا بر این دو سال زودتر از موعد قانونی باید صندلی های خودرا تحویل دهند. طبق حکم صادر شده قرار بود ۳۱ اردیبهشت ماه اختتام دوره کاریِ این دو رئیس باشد با این وجود وزارت ورزش در مورد این دو فدراسیون و صندلی مدیریتی شان تعیین تکلیف نکرده است.
علیرضا خسروی مدیرکل دفتر امور مشترک فدراسیون های ورزشی در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد دلیل این تاخیر که ادامه مدیریت غیرقانونی دو رئیس یا بی سامانی فدراسیون های آنها را سبب خواهد شد، اظهار داشت: اگر مبنا اجرای قانون باشد باید برای فدراسیون ورزش روستایی و عشایری و فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام سرپرست تعیین شود. گزینه های سرپرستی هم باید توسط وزیر معرفی و برای آنها حکم صادر شود اما تا به امروز اقدامی دراین زمینه انجام نشده است.
وی در واکنش به اینکه «گفته می شد بواسطه برخی رایزنی ها احتمال دارد جعفری و پورعلیفرد تا آخر سال به همکاری با وزارت ورزش برای ریاست دو فدراسیون موردنظر ادامه دهند؟» اشاره کرد: این احتمال دور از ذهن نیست به خصوص اگر مدارک لازم ارائه شود و نتیجه بررسی ها روی آنها مثبت باشد اما دراین زمینه هنوز هیچ تصمیمی گرفته نشده است. فقط اینکه طبق حکم صادر شده قرار بود ۳۱ اردیبهشت ماه آخرین روز کاری این دو رئیس بازنشسته باشد و قاعدتاً باید سرپرست مشخص می شد.
مدیرکل دفتر امور مشترک فدراسیون های ورزشی اشاره کرد: در هر صورت تصمیم وزیر ورزش تعیین کننده است. امروز موضوع را در وزارت ورزش پیگیری می کنم تا مشخص شود برای دو رئیس بازنشسته، جایگزینی بعنوان سرپرست معرفی خواهد شد یا اقدامی غیر از این انجام می شود.
خسروی همین طور در مورد انتخابات فدراسیون های ورزشی که قرار بود پس از ماه رمضان در برنامه وزارت ورزش قرار بگیرد، اشاره کرد: پرونده انتخاباتی دو فدراسیون که قبل از این ثبت نام کاندیداهای آنها انجام شده در مرحله بررسی توسط مراجع ذی صلاح است. به محض اعلام نتیجه، زمان انتخابات آنها مشخص می شود. می خواهیم در مورد دو، سه فدراسیون دیگر هم به زودی زمانی را جهت نام نویسی کاندیداها مشخص نماییم.

منبع: