انتصاب خزانه دار جدید و مدیر طرح و برنامه كمیته ملی پارالمپیك

فرم نو: طی احكام جداگانه از طرف محمود خسروی وفا رئیس كمیته ملی پارالمپیك، خزانه دار جدید و مدیر طرح و برنامه كمیته ملی پارالمپیك منصوب شدند.

به گزارش فرم نو به نقل از سایت کمیته ملی پارالمپیک، به دنبال استعفای خزانه دار اسبق کمیته ملی پارالمپیک و بنا به پیشنهاد ریاست کمیته و تصویب هیات اجرایی، حمید رضا غریب، بعنوان سرپرست خزانه داری کمیته ملی پارالمپیک منصوب گردید.
همچنین طی حکمی، شهرام منکرسی نیز بعنوان مدیرطرح و برنامه این کمیته منصوب و معرفی گردید.

منبع: