بدون تغییر نسبت به سال گذشته؛ بودجه 30 میلیاردی وزارت ورزش برای حوزه همگانی فدراسیون ها

به گزارش فرم نو وزارت ورزش برای حوزه همگانی فدراسیون های ورزشی و اجرای برنامه آنها در سالجاری، ۳۰ میلیارد تومان اعتبار مختص كرده است.

به گزارش فرم نو به نقل از مهر، اعتبار تخصیصی وزارت ورزش به فدراسیون ها برای حوزه همگانی و فعالیت آنها در این بخش جدا از حوزه قهرمانی است.
این اعتبار برای سالجاری ۳۰ میلیارد تومان در نظر گرفته شده است. سال قبل هم بودجه مصوب وزارت ورزش برای برنامه همگانی فدراسیون های ورزشی ۳۰ میلیارد تومان بود که البته تنها ۷۰ درصد آن محقق شد.
البته علاوه بر بودجه مستقیمی که از سوی وزارت ورزش و معاونت ورزش همگانی این وزارتخانه برای فعالیتهای همگانی در فدراسیون ها تعیین شده است، رقم حاصل از اعتبارات ۲۷ صدم درصد مالیات برارزش افزوده هم برای فعالیتهای همگانی در فدراسیون ها و استان ها اختصاص پیدا می کند.
وزارت ورزش در حالی برای حوزه همگانی فدراسیون ها بودجه ۳۰ میلیارد تومانی مصوب کرده که هفته گذشته اولویت های ورزش همگانی در ۵ محور توسط وزیر ورزش ابلاغ گردید.