درگفتگو با مهر مطرح شد: معاینات تخصصی قلب از ورزشكاران اعزامی به پارالمپیك توكیو

به گزارش فرم نو بنا به اعلام رئیس كمیته پزشكی كمیته ملی پارالمپیك، معاینه تخصصی قلبِ ورزشكاران اعزامی به پارالمپیك توكیو در برنامه این كمیته قرار گرفته است.

زهرا چابکی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اینکه تعویق بازی های پارالمپیک توکیو در برنامه کمیته پزشکی کمیته ملی پارالمپیک تغییراتی ایجاد کرد، اظهار داشت: برای معاینه ورزشکاران اعزامی به توکیو و بررسی سلامت آنها پروتکلی ۶ ماهه طراحی شده بود اما تعویق المپیک سبب تغییر آن به یک سال و ۶ ماه شده است.
وی با اشاره به اینکه معاینه پزشکی ورزشکاران به صورت ادواری همراه با صدمه شناسی بخشی از این پروتکل را تشکیل می دهد، افزود: طبق تصمیماتی که در کمیسیون عالی پزشکی اتخاذ شده، معاینه تخصصی قلب هم به مجموع اقدامات پزشکی در ارتباط با ورزشکاران پارالمپیکی اضافه شده است. پیش از این البته این ورزشکاران تحت معاینه قلب قرار می گیرند اما مقرر است این معاینه به صورت تخصصی تر دنبال شود.
رئیس کمیته پزشکی کمیته ملی پارالمپیک خاطرنشان کرد: معاینه تخصصی قلب از ورزشکاران پارالمپیکی با همکاری دانشگاه شهید بهشتی انجام می شود. دوومیدانی، وزنه برداری، تیروکمان و والیبال نشسته همچون رشته هایی هستند که ورزشکارانشان تحت معاینه تخصصی قلب قرار گرفته اند.
چابکی در مورد دلیل این مورد و اینکه آیا درگذشت ناگهانی سیامند رحمان تاثیری در این اقدام کمیته پزشکی برای معاینه تخصصی قلب پارالمپین ها داشته است، اظهار داشت: اتفاقا مرحوم رحمان هم جزو ورزشکارانی بودند که معاینه تخصصی قلب شده بودند و تایید شده بود که مشکل حاد قلبی ندارد. این معاینه آذرماه سال قبل انجام شد. در کل به خاطر فرصتی که از سوی دانشگاه شهید بهشتی به وجود آمد، معاینه تخصصی قلب را در برنامه قرار دادیم.
وی تصریح کرد که طبق معایناتی که تا به امروز ورزشکاران پارالمپیکی و به صورت تخصصی از قلب آنها انجام شده است، با هیچ مشکل خاص و حادی روبرو نیستند.
چابکی با اشاره به اینکه هر یک از ورزشکاران پارالمپیکی از پرونده سلامت برخوردار می باشند، خاطرنشان کرد: اینطور نیست که این پرونده برای پارالمپیک توکیو تشکیل گردد. پرونده سلامت پیش از این برای رویدادی مانند بازی های پاراآسیایی جاکارتا و ورزشکاران اعزامی به آن تشکیل شده بود. معاینه ای که از ورزشکاران اعزامی به توکیو می شود و نتایج آن سبب به روزرسانی پرونده سلامت شان می شود.