در گزارش فرم نو مطرح شد: درخواست سرمربی تیم ملی ریكرو برای تمرین خارج از خانه كمانداران

به گزارش فرم نو سرمربی تیم ملی تیروكمان در بخش ریكرو اظهار داشت: در صورتیكه منعی وجود نداشته باشد و هماهنگی لازم صورت گیرد، كمانداران از این پس دو سه ساعت تمرین خارج از خانه و انفرادی خواهند داشت.

مجید میررحیمی در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد برنامه های مورد نظر برای چگونگی پیگیری تمرینات تیم ملی تیروکمان در بخش ریکرو توضیح داد.
وی با یادآوری اینکه تیروکمان جزو نخستین رشته هایی بود که به خاطر بحران کرونا، تمرین در خانه و پیگیری آنلاین آنرا برای ملی پوشان در برنامه قرار داد، اظهار داشت: از هفته اول اسفندماه سال قبل که به خاطر انتشار کرونا مجبور به تعطیل کردن تمرینات و پس از آن لغو اعزام به تایلند برای حضور در کاپ آسیا شدیم تا به امروز، ورزشکاران مان در خانه تمرینات شان را دنبال کرده اند.
سرمربی تیم ملی رویکرو افزود: مسائل روانی، آمادگی جسمانی و تمرینات تکنیکی سه بخش اصلی تمرین در خانه ملی پوشان را شامل می شد. طی این مدت تلاش داشتیم بر روی همه این بخش ها کار نماییم تابه حفظ کلی آمادگی کمانداران کمکی کرده باشیم. در کل تا به امروز کمانداران هر تمرینی که امکان انجام آن در منزل وجود داشت را انجام داده اند. لازم است از این پس تغییراتی در برنامه های تمرینی داشته باشیم البته در صورتی که شرایط، اجازه آنرا بدهد.
میررحیمی با اشاره به اینکه برای پیگیری تمرینات ملی پوشان تیروکمان دو برنامه دارد، خاطرنشان کرد: تمرین انفرادی در فضای ورزشی یکی از برنامه ها است البته به شرطی که منعی وجود نداشته باشد و ستاد مقابله باکرونا اجازه لازم را بدهد. در این صورت از سوی فدراسیون باید هماهنگی لازم با هیأت های استانی صورت گیرد تا کمانداران ملی پوش در استان های مختلف بتوانند روزانه دو سه ساعت خارج از خانه، در یک فضای ورزشی اما به صورت انفرادی تمرینات شان را پیگیری کنند.
وی اضافه کرد: بخشی از تمرینات تیروکمان در مسافت کوتاه انجام می شود که در فضایی مانند منزل قابل پیگیری می باشد اما تمریناتی که در مسافت بلند انجام می شود به فضایی مانند سالن های ورزشی نیاز دارد. اگر شرایط اجازه دهد و ملی پوشان مان بتوانند در طول روز، تمرین دو سه ساعته و انفرادی در فضای ورزشی داشته باشند به آمادگی آنها کمک زیادی خواهد نمود. در این صورت خودم هم به محل تمرین آنها در استان های مختلف می روم و تمرین هر یک از ملی پوشان را برای دو سه روز زیر نظر خواهم داشت.
سرمربی تیم ملی ریکرو تصریح کرد: اگر هم شرایط مهیا نباشد و همچنان با منع تمرین در خارج از خانه مواجه باشیم، به ناچار پیگیری تمرین در منزل را برای ملی پوشان سفارش و دنبال می نماییم. برنامه ای که تا به امروز هم داشته ایم. در این مدت کمانداران گزارش تمرین در منزل خویش را برای من ارسال می کردند تا بر مبنای آن برنامه تمرینی جدید عرضه دهم. بعضاً هم به صورت آنلاین تمرینات شأن را زیر نظر داشتم. همین روند را ادامه می دهیم.
وی همینطور به برنامه ریزی انجام شده برای آماده سازی تیم ملی تیروکمان تا زمان مسابقات کسب سهمیه اشاره نمود و اظهار داشت: فدراسیون جهانی تیروکمان پس از لغو تمام مسابقات هنوز زمان جدید آنها را مشخص نکرده است اما معمولاً بازه زمانی مسابقات تیروکمان در سال های مختلف یکسان بوده است. بنابراین بر مبنای اطلاعات گذشته و پیشبینی تقریبی زمان مسابقات، برای حضور در آنها برنامه ریزی کرده ایم.
میررحیمی تصریح کرد: بر مبنای برنامه ریزی انجام شده و به شرط صدور دستور العمل لازم برای شروع فعالیتهای ورزشی، تمرینات مان از خردادماه شروع می شود و تا زمان رقابت های کسب سهمیه که سال آینده برگزار می شود، دنبال خواهد شد. این برنامه شامل مراحل مختلف اردویی است که بعضاً در چارچوب حضور در مسابقات رسمی، اردوی مشترک و برگزاری دیدارهای دوستانه است.