تشكیل تیم ملی پاراوزنه برداری بانوان در صورت تایید لباس

به گزارش فرم نو نایب رئیس بانوان فدراسیون جانبازان و معلولان اظهار داشت: برای تشكیل تیم ملی پاراوزنه برداری بانوان و اعزام آنها به تورنمنت های برون مرزی منتظر تایید لباس آنها از جانب وزارت ورزش و جوانان هستیم.
مژگان نصیری در گفتگو با ایسنا، درباره وضعیت تیم پاراوزنه برداری بانوان جهت شرکت در مسابقات برون مرزی اظهار نمود: سال قبل با هدف استعدادیابی و شناسایی بانوان مستعد در رشته پاراوزنه برداری، مسابقات قهرمانی کشور را با حضور 19 استان برگزار کردیم تا بتوانیم از بین آنها نفرات برتر را به تیم ملی دعوت نماییم. البته سال قبل برای شرکت بانوان در مسابقات داخلی تاییدیه لباس آنها را گرفتیم و مشکلی در این حوزه وجود ندارد.
وی اظهار داشت: سال جاری تلاش داشتیم برای تشکیل تیم ملی و حضور بانوان در رقابت های برون مرزی تاییدیه لباس آنها را از وزارت ورزش و جوانان هم بگیریم که به علت شیوع کرونا این کار به تعویق افتاد. در حقیقت مراحل طراحی لباس بانوان پاراوزنه بردار جهت شرکت در مسابقات برون مرزی انجام شده و منتظر هستیم تا بعد از اینکه شرایط به حالت عادی برگشت در کمیسیون تصویب لباس که در محل وزارت ورزش تشکیل می شود با ورزشکاران حضور پیدا نماییم تا بعد از دریافت تائیدیه، تیم ملی پاراوزنه برداری بانوان را تشکیل دهیم.
نایب رئیس بانوان فدراسیون جانبازان و معلولان خاطرنشان کرد: هدف گذاری ما بازیهای پاراآسیایی چین است. البته حضور در این رقابتها زمانی محقق می شود که بانوان وزنه بردار از نظر بدنی و تکنیکی به سطحی رسیده باشند که امکان شرکت در مسابقات مهم را داشته باشند.
نصیری در انتها اظهار نمود: پس از دریافت تائیدیه لباس بانوان وزنه بردار از جانب وزارت ورزش و جوانان، انتخابی تیم ملی را برگزار خواهیم کرد تا با تشکیل تیم ملی و حضور در چند تورنمنت بین المللی بتوانیم تیم خوبی را در بانوان داشته باشیم. تلاش بر این است که بعد از حضور در مسابقات پاراآسیایی به پارالمپیک هم راه پیدا نماییم.