اسامی ۷ ورزشكار دوپینگی اعلام گردید

به گزارش فرم نو ستاد ملی مبارزه با دوپینگ اسامی هفت ورزشكاری كه به علت دوپینگ با محرومیت رو به رو شده اند را اعلام نمود.

به گزارش فرم نو به نقل از مهر، با بیان پایگاه خبری تحلیلی فدراسیون پزشكی ورزشی، اسامی ۷ ورزشكاری كه نتیجه نمونه گیری آنها مثبت اعلام شده، به این شرح است:
۱- ارسلان اسمعیل نژاد از بولینگ و بیلیارد به علت مصرف ماده ممنوعه تتراهیدروكانابینول به مدت ۴ سال (از ۳ اسفند ۱۳۹۸تا ۲ اسفند ۱۴۰۲)
۲- جعفر علیزاده از دوچرخه سواری به علت مصرف ماده ممنوعه استانوزولول به مدت ۴ سال (از ۳ اسفند ۱۳۹۸تا ۲ اسفند ۱۴۰۲)
۳- محمد پوراسمعیل از دوچرخه سواری به علت مصرف ماده ممنوعه استانوزولول به مدت ۴ سال (از ۳ اسفند ۱۳۹۸تا ۲ اسفند ۱۴۰۲)
۴- علیرضا آخوندی از دوچرخه سواری به علت مصرف ماده ممنوعه استانوزولول به مدت ۴ سال (از ۳ اسفند ۱۳۹۸تا ۲ اسفند ۱۴۰۲)
۵- مرتضی قیاسی چكا از كشتی به علت مصرف ماده ممنوعه بتامتازون به مدت ۶ ماه (از ۳ اسفند ۱۳۹۸تا ۲ شهریور ۱۳۹۹)
۶- رسول گرمسیری از كشتی به علت مصرف ماده ممنوعه متادون به مدت ۱ سال (از ۳ اسفند ۱۳۹۸تا ۲ اسفند ۱۳۹۹)
۷- كیوان رضایی دالینی از كشتی به علت مصرف ماده ممنوعه ترنبولون به مدت ۴ سال (از ۳ اسفند ۱۳۹۸تا ۲ اسفند ۱۴۰۲)
پیش از این مثبت شدن تست دوپینگ و محرومیت مرتضی قیاسی چكا، رسول گرمسیری و كیوان رضایی دالینی توسط فدراسیون كشتی اعلام شده بود.