واكنش كمیته ملی المپیك به تمرین قهرمانان و انتشار در فضای مجازی

به گزارش فرم نو كمیته ملی المپیك در واكنش به انتشار تصاویری از تمرینات برخی ورزشكاران در فضای مجازی، خواهان ورود فدراسیون های مربوطه برای پیشگیری از تمرین آنها بیرون از منزل شد.

به گزارش فرم نو به نقل از مهر، ستاد مقابله با كرونا در ورزش در دهمین اطلاعیه خود در خصوص چگونگی پیگیری فعالیتهای ورزشی، ضمن تاكید بر اینكه باشگاه های ورزشی دولتی و خصوصی تا نیمه اردیبهشت ماه و تمام مسابقات ورزشی تا آخر این ماه تعطیل خواهند بود، اعلام نمود كه ملی پوشان رشته های مختلف مكلف به انجام تمرینات خانگی هستند.
در این اطلاعیه تاكید شد كه «تمام فدراسیون های ورزشی مكلف هستند مربیان تیم های ملی را به تدوین و پیگیری دقیق برنامه های آماده سازی از راه دور (مجازی) و تمرین در خانه برای ملی پوشان موظف كنند.»
با این حال طی روزهای اخیر برخی ورزشكاران و قهرمانان در فضای مجازی، تصاویری از تمرینات خود در سالن های بدنسازی منتشر نموده اند. این مورد واكنش كمیته ملی المپیك را به همراه داشته طوریكه این كمیته را وادار به مكاتبه با فدراسیون ها و تذكر و تاكید بر ممانعت از تمرین ورزشكاران در خارج از خانه كرده است.
در نامه كمیته ملی المپیك به فدراسیون ها تاكید شده كه از تمرین ورزشكاران در فضایی غیر از منزل حتما جلوگیری شود.
قرار است این نامه طی امروز یا فردا از سوی كمیته ملی المپیك برای تمام فدراسیون ها ارسال شود.