مهر منتشر كرد؛ ۱۱پیشنهاد برای مقابله باتبعات كرونا در ورزش

به گزارش فرم نو مركز پژوهش های مجلس برای مقابله با تبعات بحران كرونا در ورزش بسته پیشنهادی عرضه كرده كه تعطیلی دو ماهه فعالیتهای ورزشی، نصف شدن نرخ مالیات اماكن و پرداخت بیمه بیكاری همچون آنهاست.

به گزارش فرم نو به نقل از مهر، جهان ورزش هفته هاست كه به خاطر فراگیری ویروس كرونا به تعطیلی كشیده شده تا آنجا كه برگزاری بزرگترین اجتماع بشری ورزش یعنی المپیك با یك سال تأخیر به مردادماه سال آینده موكول شد.
در ایران هم فعالیتهای ورزشی در تمام سطوح، از باشگاه ها و مسابقات محلی تا اردوها و رقابت های ملی گرفتار موج تعطیلی ناشی از شیوع كرونا شده است بگونه ای كه روزهای ابتدایی اسفندماه سال گذشته، تمام برنامه های ورزشی یكی بعد از دیگری لغو شد و این تعطیلی فراگیر تا آخر ماه فروردین هم به تصویب رسید.
ستاد مقابله با كرونا در ورزش دستورالعمل نهایی خود برای چگونگی پیگیری فعالیتهای ورزشی در ماه اردیبهشت را هنوز به صورت قطعی اعلام نكرده و تنها تاكیدش این بوده كه تا اواسط اردیبهشت رویدادی برگزار نخواهد شد. این در شرایطی است كه «مركز پژوهش های مجلس شورای اسلامی» ۲ ماه تعطیلی را برای ورزش و رسیدگی به تبعات حاصل از آن لحاظ كرده است. ۱۱ راهكارهای پیشنهادی برای مقابله با تبعات كرونا در ورزش مركز پژوهش های مجلس شورای اسلامی با لحاظ كردن این مهم كه پیكر كرونا زده ورزش كشور نیازمند نسخه حمایتی و تقویتی است، بسته ای برای مقابله با تبعات كرونا در این حوزه عرضه كرده است.
در این بسته پیشنهادی با اشاره به اینكه تعطیلی ۲ ماهه برای باشگاه های ورزشی، پیشنهادهایی مطرح شده همچون اینكه: ۱- تعطیلی دو ماهه به تمام قراردادهای باشگاه ها و اماكن ورزشی وابسته به وزارت ورزش و شهرداری ها ضمیمه شود آن هم بدون افزایش میزان اجاره ۲- نسبت به پرداخت بیمه بیكاری تمام بیمه شدگان شاغل در باشگاه های ورزشی اقدام گردد ۳- نرخ مالیات بر ارزش افزوده اماكن و باشگاه های ورزشی به مدت ۶ ماه بعد از صفر شدن بحران به میزان ۵۰ درصد كاهش پیدا كند و….
بسته پیشنهادی مركز پژوهش های مجلس شورای اسلامی برای مقابله با تبعات كرونا در ورزش به این شرح است:
واگذاری وزارت ورزش به قرارگاه بهداشتی
۱- به استناد ماده ۱۴ قانون مدیریت بحران كشور – مصوب ۱۳۹۸ – تمام اماكن، تأسیسات و سالن های ورزشی دستگاه های اجرایی همچون وزارت ورزش، وزارت آموزش و پرورش و شهرداری های سراسر كشور در اختیار قرارگاه بهداشتی و درمانی ستاد كل نیروهای مسلح برای سازماندهی خدمات به مردم قرار گیرند.
لزوم پرداخت بیمه بیكاری
۲- با عنایت به مفاد حكم قانونی تبصره «۲» ماده ۲ قانون بیمه بیكاری – مصوب ۱۳۶۹ – سازمان تأمین اجتماعی نسبت به پرداخت بیمه بیكاری تمام بیمه شدگان ورزشی، شاغل در باشگاه های ورزشی كه به دلیل شیوع و گسترش كرونا و تعطیلی اماكن ورزشی بیكار شده اند، اقدام نماید.
معافیت در پرداخت قبوض برای برخی اماكن ورزشی
۳- مشتركان اماكن و تأسیسات ورزشی كه زیرساخت های خویش را در اختیار ستاد كل نیروهای مسلح یا وزارت بهداشت جهت مقابله با كرونا و مدیریت وضع موجود قرار می دهند، از پرداخت بهای مصرفی آب، برق و گاز در دوره مذكور معاف هستند. همینطور وزارت نیرو می تواند نسبت به تقسیط در پرداخت بهای قبوض آب، برق و گاز مصرفی مشتركان تأسیسات و اماكن ورزشی برای سال مالی ۹۹ اقدام نماید.
«صفر» شدن مالیات اماكن ورزشی ها
۴- با عنایت به نتایج تندرستی خانه نشینی و احتمال استقبال مردم از برنامه های ورزشی بعد از سپری شدن بحران، پیشنهاد می شود نرخ مالیات بر ارزش افزوده اماكن و باشگاه های ورزشی به مدت ۶ ماه پس از بحران «صفر» تعیین شود. همینطور تعرفه خدمات ورزشی اماكن و باشگاه های ورزشی متعلق به وزارتخانه ها و شهرداری های سراسر كشور برای مدت ۶ ماه نیم بها محاسبه شود.
پرداخت حق بیمه تمام بیمه شدگان ورزشی توسط وزارت ورزش
۵- حق بیمه تمام بیمه شدگان ورزشی (سهم كارفرما) شاغل در باشگاه های ورزشی در دوره تعطیلی اماكن مزبور را وزارت ورزش از محل اعتبارات ۲۷ صدم درصد و درآمدهای اختصاصی پرداخت نماید.
همكاری فدراسیون پزشكی ورزشی در مورد بیمه ورزشكاران
۶- فدراسیون پزشكی ورزشی مكلف شود از محل عوائد حاصل از بیمه ورزشكاران نسبت به بازپرداخت ۲۰ درصد از حق بیمه هر فرد ورزشكار به باشگاه متبوع جهت جبران بخشی از حقوق از دست رفته باشگاهداران اقدام نماید.
تهیه بسته های بهداشتی و مراقبتی توسط كمیته ملی المپیك، پارالمپیك و فدراسیون ها
۷- كمیته ملی المپیك، پارالمپیك و فدراسیون های ورزشی برای تمام ورزشكاران عضو تیم های ملی بسته بهداشتی و مراقبتی تدارك ببینند. رصد وضعیت سلامتی جانبازان و معلولان و رفع نیازهای آنها از جانب كمیته ملی پارالمپیك در شرایط موجود اكیداً ضروری می باشد.
تندیس برای مالك منصف باشگاه های ورزشی
۸- وزارت ورزش و جوانان نسبت به تشویق و تقدیم تندیس مالك منصف باشگاه های ورزشی كه مطابق دستورالعمل آن وزارت با مستأجران، مدیران و كاركنان باشگاه رفتار حسنه اتخاذ می نمایند، اقدام نماید.
تعطیلی دو ماهه اماكن و تاثیر آن بر قراردادها
۹- دوره تعطیلی تمام اماكن ورزشی (۲ ماه) بعنوان ضمیمه به تمام قراردادهای باشگاه ها و اماكن ورزشی وابسته به دستگاه های اجرایی (دولتی و عمومی غیردولتی) همچون وزارت ورزش و شهرداری ها بدون افزایش میزان اجاره الحاق شود بگونه ای كه به پایان مدت قراردادهای مذكور دو ماه اضافه شود و دریافت اجاره بهای اماكن ورزشی از بخش غیردولتی برای دو ماه از جانب وزارت ورزش و ادارات تابعه، شهرداری ها و تمام دستگاه های اجرایی دارای اماكن ورزشی واگذاركننده به بخش غیردولتی ممنوع شود.
واگذاری اماكن ورزشی در سال جدید بدون افزایش نرخ اجاره
۱۰- به كمیسیون ماده ۵ وزارت ورزش و ادارات تابعه اجازه داده شود با رعایت قواعد ترك تشریفات نسبت به تمدید قراردادهای واگذاری اماكن و مؤسسات ورزشی سال ۱۳۹۸ برای یك سال بدون افزایش نرخ اجاره برای تمام اشخاص حقیقی و حقوقی اقدام نمایند.
تاكید بر ورزش در خانه و تولید برنامه برای آن
۱۱- برنامه ورزش در خانه با تاكید بر برنامه های ورزشی تقویت عملكرد ریوی و ظرفیت های تنفسی از جانب صدا و سیما تولید و پخش شود. آموزش بعضی از رشته های ورزشی مانند شطرنج هم می توانند به ماندن در خانه و فراغت اعضای خانوارها كمك نماید. در این راستا برنامه های تلویزیونی با قهرمانان ورزشی هم می تواند مؤثر باشد.