بانوی وزنه بردار ایران: با تعویق قهرمانی آسیا بیشتر می توانم آماده شوم

به گزارش فرم نو بانوی ملی پوش وزنه بردار ایران اظهار داشت: با تعویق مسابقات قهرمانی آسیا فرصت بیشتری داریم تا بهتر برای این رقابت ها آماده شویم و افزایش ركورد داشته باشیم.

الهام حسینی در گفت و گو با ایسنا درباره وضعیت تمرینی خود در شرایط قرنطینه بیان نمود: من در طبقه پایین منزلمان باشگاه بدنسازی دارم و تمریناتم را آنجا انجام می دهم تا بتوانم آمادگی بدنی خویش را حفظ كنم. اگر این باشگاه بدنسازی نبود بطور قطع در این شرایط تمرین كردن برایم خیلی سخت می شد.
بانوی وزنه بردار ایران با اشاره به تعویق مسابقات قهرمانی آسیا اظهار داشت: به نظرم تعویق مسابقات به نفع ما شد چون فرصت بشتری داریم تا افزایش ركورد داشته باشیم و بهتر برای مسابقات آماده شویم. از طرفی از شهریور سال پیش به مداوم در مسابقات ( قهرمانی جهان، مسابقات تركیه و قطر ) بودیم و برای یك ورزشكار هم دشوار می باشد دائم در اوج آمادگی باشد. ازاین رو اگر مسابقات قهرمانی آسیا هم اواخر فروردین برگزار می شد، سخت بود كه بخواهیم خودمان را در اوج آمادگی نگه داریم.
حسینی در پاسخ به این پرسش كه تا چه زمانی تصمیم دارد وزنه بزند، تصریح كرد: تا زمانی كه توانایی داشته باشم ادامه می دهم و همینطور تا وقتی جایگاه و مدالی كه می خواهم را به دست نیاورم راضی به خداحافظی نمی شوم. قدم اول برای من كسب مدال آسیایی است و اگر به این مدال برسم امیدم بیشتر می شود كه در جهان هم جایگاه بهتری داشته باشم.
ملی پوش وزنه برداری ایران در پاسخ به پرسش دیگری مبنی براینكه حضور در شرایط قرنطینه سخت نیست، اظهار داشت: دشوار می باشد اما می توان برنامه ریزی كرد و كارهای عقب افتاده خویش را انجام داد. من در این روزها هم تمرین می كنم و هم كارهای عقب افتاده ام را انجام می دهم. باید از هیات وزنه برداری شهرستان درود هم تشكر كنم بعضی از تجهیزاتی كه احتیاج داشتم را در اختیارم گذاشت تا تمریناتم را انجام دهم. هر چند كه تمرینانم مانند اردو نیست اما تلاش كرده ام تا جایی كه می شود آمادگی ام را حفظ كنم.