هاشمی‎ طبا به مهر پاسخ داد: ورزش ایران به دنبال كرسی بین المللی در كدام مجامع باشد؟

به گزارش فرم نو رئیس پیشین كمیته المپیك با اشاره به دستورالعمل تدوین شده برای تصاحب كرسی‎های بین المللی، اظهار داشت: كسب كرسی در چهار نهاد باید اولویت باشد اما در كل نسبت به عملی شدن این آئین‎نامه خوش بین نیستم.

مصطفی هاشمی طبا كه طی دهه گذشته همزمان با ریاست كمیته ملی المپیك، تاثیرگذارترین كرسی تاریخ ورزش ایران در كمیته بین المللی المپیك را هم در اختیار داشت در گفتگو با خبرنگار مهر رویكرد خود نسبت به دستور العمل «نحوه پشتیبانی از توسعه ارتباطات بین المللی و جایگاه نمایندگان ایران در مجامع بین المللی ورزش» كه توسط وزارت ورزش تدوین شده است را توضیح داد.
این مدیر ورزشی پس از مطالعه دستور العمل تدوین شده كه توسط خبرنگار مهر در اختیار وی قرار داده شد، اظهار داشت: اقدامات صورت گرفته توسط وزارت ورزش برای تهیه این دستورالعمل در همین حد نوشتن قوانین و مقررات بر روی كاغذ است نه بیشتر؛ در واقع با تهیه بخشنامه و ابلاغ آن ورزش ایران صاحب كرسی نمی گردد.
وی با تاكید بر اینكه افراد شایسته برای تصدی كرسی بین المللی باید حائز خاصیت های شاخص و لازم باشند، اشاره كرد: البته در ماده ۶ دستورالعمل تدوین شده به بعضی از این خاصیت ها اشاره شده اما اینها خاصیت های ابتدایی است كه اصلاً بدون آنها نمی توان كاندیدای ورود به نهادهای بین المللی شد. حضور همیشگی، ملاقات و ارتباطات دائم و استمرار فعالیت ها در بعد بین المللی از شاخصه های اصلی و تعیین كننده در تصدی كرسی است. بعضاً هستند افرادی كه خاصیت های ذكر شده در بخشنامه را بطور كامل ندارند اما به خاطر همین تعاملات بین المللی، به صورت متوالی صاحب رأی در نهاد بین المللی متبوع خود شده اند.
رئیس پیشین كمیته ملی المپیك با تاكید بر اینكه دستورالعمل وزارت ورزش برای پشتیبانی از نمایندگان ایران در مجامع بین المللی بد نیست، اشاره كرد: این مقدمه كار است. باید دید در اجرا و پیاده كردن این دستورالعمل، وزارت ورزش چگونه عمل می كند. به هر حال نباید غافل شد كه تعامل با سازمان های بین المللی در گرفتن كرسی از مسئولان شان شرط است ضمن اینكه برخی هم برای رسیدن به این كرسی ها، از هزینه كم نمی گذارند.
هاشمی طبا همین طور در مورد «مدت زمان لازم برای بهره برداری از دستورالعمل تدوین شده و اینكه مهدی علی نژاد معاون وزیر ورزش مدعی شده تا سه سال آینده شاهد اتفاقات خوبی در این عرصه خواهیم بود»، اظهار داشت: با نوشتن یك بخشنامه كه مشكلات چندساله ورزش ایران برای تصدی پست های بین المللی حل نمی گردد.
وی اصرار كرد كه معاون وزیر ورزش نسبت به موضوع خیلی خوش بین است اما من بعید می دانم ظرف سه سال در مورد ضعف بزرگ مان ازكرسی های بین المللی به نتایج خوب و قابل قبولی برسیم.
رئیس پیشین سازمان تربیت بدنی همین طور در مورد اینكه «ورزش ایران باید تصدی پست و كرسی در كدام نهادهای بین المللی را جزو اولویت های خود در اجرای دستورالعمل تدوین شده قرار دهد؟»، اظهار داشت: ورود به هیأت رئیسه فدراسیون های جهانی در هر یك از رشته ها از اقدامات مؤثر خواهد بود اما با اهمیت تر از این فدراسیون ها، نهادهایی هستند كه در سطح كلان تر تصمیم گیرنده به حساب می آیند. كمیته بین المللی المپیك یكی از آنهاست كه زمانی ایران در آن صاحب نماینده بود اما سال هاست این فرصت از ورزش كشور گرفته شده است.
هاشمی طبا اشاره كرد: شورای المپیك آسیا (OCA) و دادگاه بین المللی حكمیت ورزش (CAS) نهادهایی هستند كه ایرانیها در آنها صاحب پست هستند اما لازم است از این پست ها حمایت شود تا تقویت شده و ارتقا یابند نه اینكه به سرنوشت IOC برسیم. آژانس جهانی مبارزه با دوپینگ هم دیگر نهادی است كه باید برای تصدی كرسی در آن برنامه جدی داشته باشیم. اینگونه كرسی ها هستند كه می توانند برای ورزش مثمرثمر باشند.

منبع: