در گزارش فرم نو مطرح شد: به دنبال بهره گیری از دیپلماسی ورزشی در كرسی های بین المللی هستیم

به گزارش فرم نو مدیر امور بین الملل وزارت ورزش با اشاره به اینكه نگاه وزارتخانه نسبت به كرسی های بین المللی و افزایش كمی و كیفی آنها چند بعدی است، اظهار داشت كه به دنبال بهره گرفتن ازدیپلماسی ورزشی هستیم.

فرشید طهماسبی در گفتگو با خبرنگار مهر از تصاحب ۳۲۰ كرسی ورزشی توسط نمایندگان ایران در مجامع بین المللی اطلاع داد و ضمن تاكید بر اینكه بعضاً یك فرد صاحب چند كرسی است، اظهار داشت: برخی كرسی های بین المللی نتیجه رایزنی ها و تلاشهای صورت گرفته از داخل است اما بعضی از آنها هم از مسیری ساده تر در اختیار نمایندگان ایران قرار گرفته اند. در هر صورت تمام كرسی هایی كه به نام ایران است برای ورزش كشور پرارزش و مفید خواهد بود.

مدیر كل امور بین الملل وزارت ورزش و جوانان به برخی نقاط قوت و ضعف ورزش ایران از حیث كرسی های بین المللی اشاره نمود و خاطرنشان كرد: ورزش چوگان بر مبنای اسناد مختلف از ایران نشات گرفته است، با این وجود باوجود تلاشهای سالهای اخیر مدیران این ورزش، تعداد ورزشكاران و مربیان فعال و حرفه ای در این رشته هنوز با انتظارات واقعی ما بسیار فاصله دارد.

وی افزود: والیبال، شنا، بسكتبال، اسكی، ووشو، كاراته، كونگ فو، تكواندو و سایر رشته های ورزش های رزمی هم رشته هایی هستند كه به لحاظ كرسی بین المللی وضعیت نسبتاً خوبی در آنها داریم، حتی رشته هایی هستند كه فعالیت آنها در داخل كشور، در چارچوب سبك یا كمیته انجام می شود اما یك ایرانی ریاست فدراسیون جهانی آنرا بر عهده دارد، مانند فدراسیون جهانی «توآی» كه ریاست آن بر عهده یك ایرانی است.

طهماسبی با اشاره به اینكه دیپلماسی ورزش می تواند از حضور افراد در مجامع بین المللی بهره مند شود، تصریح كرد: اساسا بنابراین است كه كشوری مانند امارات با وجود نداشتن فعالیت قابل توجه ملی در رشته بوكس، فعالیت بین المللی قوی در این رشته دارد و توانسته ریاست كنفدراسیون بوكس آسیا را هم بگیرد، در حالیكه ایران در بعضی رشته ها به شدت در سطح ملی فعال است اما فاقد كرسی بین المللی برای آنهاست.

مدیركل امور بین الملل وزارت ورزش ضمن تاكید بر اهمیت تقویت دیپلماسی ورزشی كشور و اینكه در كل نداشتن كرسی های قابل توجه و كیفی بین المللی ضعف بزرگی برای ورزش كشور به حساب می آید، خاطرنشان كرد: بنابراین است كه وزارت ورزش پیگیرِ تقویت روابط بین الملل و افزایش كمی و كیفی كرسی های جهانی، آسیایی و منطقه ای است. باید در این حوزه صدمه شناسی لازم صورت گرفته و افراد توانمند برای عضویت هم شناسایی شوند. به خصوص در مورد نهادهای بزرگی مانند كمیته بین المللی المپیك.

طهماسبی تصریح كرد: هم اكنون یكی از محورهای اصلی تمركز فعالیت امور بین الملل وزارت ورزش و جوانان بر مبحث كرسی های بین المللی است در هر دو حوزه ورزش و جوانان است. در این راستا تلاش خواهد شد تا ضمن حفظ كرسی های فعلی و افزایش مهارتهای دارندگان كرسی ها، كرسی های جدید هم به دست بیاید.

این مدیر مسئول در وزارت ورزش با تاكید بر اینكه وزارتخانه نگاه تك بعدی نسبت به مساله كرسی های بین المللی ندارد، اظهار داشت: كسب كرسی صرفاً برای تایید اقتدار و به رخ كشیدن توانمندی ها كشورمان نیست، در اختیار داشتن این كرسی ها می تواند تاثیرات چند بعدی سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خویش را هم داشته باشد.

مدیركل امور بین الملل وزارت ورزش و جوانان ابراز امیدواری كرد كه به واسطه اقدام صورت گرفته از سوی این وزارتخانه و تهیه دستورالعمل لازم برای پشتیبانی از دریافت كرسی های بین المللی، بزودی ورزش ایران در این حوزه شاهد اتفاقات تاثیرگذاری باشد.