مهر منتشر كرد؛ تعداد كرسی های ورزش ایران در مجامع جهانی، آسیایی و منطقه ای

به گزارش فرم نو وزارت ورزش درحالی برای تصدی كرسی های بین المللی جدید مبادرت به تدوین آیین نامه كرده كه هم اكنون ایران صاحب ۳۲۰ كرسی در مجامع مختلف جهانی، آسیایی و منطقه ‎ای است.

خبرگزاری مهر – گروه ورزش: كرسی بین المللی و كسب آن در مجامع بین المللی از چالش های اساسی است كه ورزش ایران همواره با آن مواجه بوده و هست به خصوص در مواقعی كه ضعف دیپلماسی ورزش ایران سبب ناكامی در استیفای حق و حقوق نمایندگان ایران می شود.
این در حالی است كه ورزش ایران از كرسی های بین المللی و تصدی مهمترین های آنها بی نصیب هم نبوده اما بی تدبیری ها، اقدامات خودخواهانه و غرض ورزانه و حتی اشتباهات عجیب سبب از دست رفتن تدریجی آنها شده است.
در هر صورت چالش كرسی های بین المللی و تبدیل شدن آن به پاشنه آشیل ورزش ایران، تصمیم گیرندگان وزارت ورزش را به انجام اقدام اساسی برای رفع این معضل ترغیب كرده است. این اقدام با تهیه و تدوین دستورالعمل «نحوه پشتیبانی از توسعه ارتباطات بین المللی و جایگاه نمایندگان ایران در مجامع بین المللی ورزش» شروع شده تا اجرای آن منجر به كسب كرسی های جدید و بیشتر شود. البته كه این مساله به مفهوم آمار «صفر» ورزش ایران برای در اختیار داشتن كرسی های بین المللی نیست.

۳۲۰ كرسی ورزش ایران در مجامع بین المللی
پیگیری خبرنگار مهر در این حوزه به این نتیجه منجر شد: ورزش ایران كه در چارچوب سه ارگان وزارت ورزش، كمیته ملی المپیك و پارالمپیك و ۵۳ فدراسیون و زیرمجموعه های وابسته به آنها فعال است، هم اكنون صاحب تعداد ۳۲۰ كرسی بین المللی است با این توضیح كه بعضاً یك فرد در چند كرسی عضویت همزمان دارد. (آمار ۳۲۰ مربوط به تعداد كرسی هاست نه تعداد متصدیان آنها) خلاصه آمار مربوط به اعضای ایرانی كه عضو مجامع بین المللی ورزشی هستند به این شرح است: ردیف عنوان پست تعداد عضویت ۱ ریاست فدراسیون ها و سایر مجامع ۱۷ ۲ نایب رییس فدراسیون ها و سایر مجامع ۲۸ ۳ عضویت در هیات رئیسه ۲۳ ۴ دبیركل ۷ ۵ ریاست كمیته ۳۸ ۶ نایب رییس كمیته ۶ ۷ دبیر كمیته ۶ ۸ خزانه دار ۷ ۹ سایر عضویت ها ۱۸۸ ۱۰ مجموع ۳۲۰
تعداد صاحبان كرسی های بین المللی ورزش در سطح جهانی، آسیایی و منطقه ای
فرشید طهماسبی مدیر امور بین الملل وزارت ورزش در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن عرضه آمار مربوط به كرسی های بین المللی ورزش ایران، تصریح كرد كه آخرین به روز رسانی انجام شده در این حوزه مربوط به دیماه سال قبل است. ازاین رو تغییرات احتمالی در آمار عرضه شده دور از ذهن نیست.