دبیر شورای برون مرزی وزارت ورزش و جوانان منصوب گردید

فرم نو: وزیر ورزش و جوانان طی حكمی دبیر شورای برون مرزی این وزارتخانه را منصوب نمود.
به گزارش فرم نو به نقل از مهر و بر طبق اعلام پایگاه خبری وزارت ورزش، مسعود سلطانی فر طی حكمی «علیرضا خسروی» را بعنوان عضو و دبیر شورای برون مرزی وزارت ورزش و جوانان منصوب نمود.«علیرضا خسروی» هفته گذشته بعنوان مدیركل دفتر مشترك فدراسیون ها منصوب شده بود.

منبع: