سجادی : تعویق المپیك شرایط را برای همه كشورها یكسان كرد

به گزارش فرم نو سرپرست كاروان ورزش ایران در بازی های المپیك با تاكید بر اینكه تعویق این بازی ها تاثیری در سهمیه های كسب شده ندارد، اظهار داشت: برنامه مربوط به قرنطینه المپین ها برای تمرین فعلا اجرا نمی گردد.

به گزارش فرم نو به نقل از مهر، با بیان رسمی كمیته بین المللی المپیك (IOC) سی و دومین دوره بازی های المپیك كه برگزاری آن در مردادماه سالجاری (۳ تا ۱۹ مردادماه) به علت شیوع كرونا لغو شد، اول تا ۱۸ مردادماه سال آینده برگزار می شود.
با این اوصاف و با عنایت به فاصله یك ساله بوجود آمده تا زمان برگزاری بازی های المپیك، قاعدتا در روند كارهای مربوط به حضور در میادین باقی مانده انتخابی المپیك و آماده سازی ورزشكاران برای اعزام به توكیو تغییراتی ایجاد خواهد شد.
نصرالله سجادی سرپرست كاروان ایران در بازی های المپیك ۲۰۲۱ توكیو در گفتگو با خبرنگار مهر در این حوزه اظهار داشت: با تعویق بازی های المپیك، حالا شرایط یكسان و مشابه برای تمام كشورها و ورزشكاران شان بوجود آمده است باآنكه بازهم كرونا و موقعیت این ویروس در اجرای برنامه و اتخاذ تصمیمات تعیین كنده است.
وی افزود: با بیان كمیته بین المللی المپیك در مورد سهمیه های باقی مانده برای المپیك توكیو كه رقابت های گزینشی برای آنها به خاطر كرونا لغو شد و هنوز برگزار نشده است، باید فدراسیون های بین المللی تصمیم گیری لازم را داشته باشند اما به خاطر ادامه بحران كرونا هنوز تصمیم جدیدی گرفته نشده است.
سجادی خاطرنشان كرد: نه اینكه فدراسیون های جهانی یا IOC هنوز به جمع بندی در این حوزه نرسیده باشند، مبحث اینجاست كه به خاطر كرونا همچنان ورزش جهان در حالت ركود و تعطیلی تقریبی به سر می برد و معلوم نیست وضعیت مسابقات در آینده چگونه خواهد شد.
مشاور رئیس كمیته ملی المپیك در پاسخ به این سؤال كه «برنامه های مربوط به كاروان ورزش ایران با عنایت به انتشار كرونا و تعویق یك ساله المپیك چگونه ادامه پیدا خواهد كرد؟»، اظهار داشت: قاعدتا توقفی نداریم، آنجا كه لازم باشد كارهای اداری لازم را انجام می دهیم باآنكه اموری مانند ثبت نام ورزشكاران المپیكی هم متوقف شده چون اصلا سهمیه جدیدی توزیع نشده كه ثبت نامی صورت بگیرد.
سرپرست كاروان ایران همینطور تصریح كرد كه به خاطر تعویق یك ساله المپیك در مورد سهمیه هایی كه پیش از این توزیع شده بودند و ورزشكارانی كه صاحب آنها شده بودند، هیچ تغییری اعمال نخواهد شد و این سهمیه ها به قوت خود باقی خواهند ماند.
سجادی در پاسخ به این پرسش كه «وضعیت تمرینی ورزشكاران المپیكی در ایام آینده چگونه خواهد بود؟ آیا همانگونه كه پیش از این عنوان شده بود آنها در قرنطینه پیگیر تمرینات شان خواهند بود؟»، اظهار داشت: فعلا با عنایت به شرایط كرونا و تعویق المپیك، برنامه مربوط به پیگیری تمرینات در قرنطینه اجرا نمی گردد. در این حوزه و مبحث مربوط به تمرینات المپیكی ها بر مبنای شرایط كرونا باید پیش برویم ازاین رو تابع ستاد مقابله با كرونا و تصمیمات و دستورالعمل هایش هستیم.