دو انتصاب جدید در وزارت ورزش؛ جانشین مدیرعامل استقلال مشخص شد

فرم نو: وزیر ورزش جانشین احمد سعادتمند و شروین اسبقیان را انتخاب و معرفی نمود.
به گزارش فرم نو به نقل از مهر، بر طبق اعلام پایگاه خبری وزارت ورزش و بنا بر پیشنهاد معاون قهرمانی و حكم وزیر ورزش و جوانان، علیرضا خسروی به عنوان سرپرست اداره كل امور مشترك فدراسیون های ورزشی منصوب گردید. قبل از این شروین اسبقیان این مسئولیت را برعهده داشت. همین طور بنا بر پیشنهاد معاون قهرمانی و حكم وزیر ورزش و جوانان، حسن رنگرز به عنوان سرپرست دفتر توسعه آموزش های پایه و استعداد یابی منصوب گردید. قبل از این احمد سعادتمند عهده دار این سمت بود كه از طرف وزیر ورزش بعنوان مدیرعامل جدید باشگاه استقلال معرفی گردید.

منبع: