مهر بررسی كرد؛ چهار سناریوی محتمل برای المپیك 2020

فرم نو: شیوع ویروس كرونا برای بازی های المپیك 2020 توكیو و زمان برگزاری آن چهار سناریو به وجود آورده است؛ از لغو كلی بازی ها گرفته تا برگزاری به موقع.

به گزارش فرم نو به نقل از مهر، فراگیری جهانی كرونا طی یكی دو ماه گذشته منجر به لغو رویدادهای ورزشی داخلی و بین المللی زیادی در كشورهای مختلف شد اما مهمترین ضربه ای كه گستردگی این ویروس به ورزش جهان زده مربوط به المپیك می شود و اما و اگرهای زیادی كه در ارتباط با برگزاری آن به وجود آورده است.
كمیته بین المللی المپیك ۲۴ جولای تا ۹ آگوست (۳ تا ۱۹ مرادماه ۹۹) را برای برگزاری سی و دومین دوره بازی های المپیك تعیین كرده بود اما به محض گسترده شدن كرونا به خصوص در شرق آسیا، ابهامات در مورد بازی های ۲۰۲۰ المپیك و برگزاری آن در موعد مقرر شكل گرفت و حتی مسئولان ورزش لندن هم برای عهده دار شدن میزبانی این دوره بازی ها اعلام آمادگی كردند.
البته حالا كه شیوع كرونا كلِ جهان را درگیر كرده هیچ صحبتی حتی در حد گمانه زنی برای جابه جایی محل برگزاری دوره جدید بازی های المپیك مطرح نیست اما ابهامات در مورد برگزاری سرِ وقت این بازی ها كماكان به قوت خود باقی است.
كرونا تعیین كننده است یا IOC؟!
به دنبال ابهامات و اظهارنظرهای متفاوتی كه در مورد برگزاری بموقع بازی های المپیك ۲۰۲۰ توكیو توسط مسئولان جهانی ورزش و برگزاركنندگان این بازی ها در ژاپن عنوان شد، كمیته بین المللی المپیك (IOC) تصمیم گیری قطعی دراین زمینه را به ماه مِی (اردیبهشت ۹۹) موكول كرد. با این وجود این كمیته در نشست اخیری كه با نمایندگان فدراسیون های بین المللی داشت، اینگونه عنوان نمود كه «نیازی نیست به سبب همه گیری بیماری كرونا تغییر اساسی در برگزاری بازی های المپیك توكیو ۲۰۲۰ ایجاد شود».
این در حالی است كه تا به امروز متخصصان و كارشناسان در سازمان جهانی بهداشت نتوانسته اند در مورد زمان اتمام دوره ویروس كرونا و گسترش آن اظهارنظر قطعی داشته باشند. بدین سبب بعید است كه بتوان از این اعلام تلویحی كمیته بین المللی المپیك هم برداشتی در خصوص «برگزاری قطعی بازی های المپیك در زمان مقرر اولیه» داشت.
به هر حال تصمیم گیری قطعی در مورد المپیك ۲۰۲۰ و زمان برگزاری آن به وضعیت كرونا و زمان فروكشِ گستردگی این ویروس بستگی دارد. این ویروس تا به امروز بیش از ۱۷۰ كشور جهان را درگیر خود كرده و با روندی كه طی می كند احتمال افزایش تعداد كشورهای مبتلا به آن دور از ذهن نیست. بدین سبب منطقی تر آن است كه تصمیم دو ماه آینده IOC (ماه مِی) را مبنا قرار داد برای بازی های المپیك و برگزار شدن یا نشدن آن در مردادماه.

سی و دومین دوره بازی های المپیك تحت تاثیر ویروس كرونا قرار گرفته است
چهار سناریو برای المپیك سی و دوم
به گزارش فرم نو به نقل از مهر، مبنای كمیته بین المللی المپیك برگزاری هر چهار سال یكبار بازی های المپیك است. بر همین مبنا از سال ۱۸۹۶ كه نخستین دوره بازی های المپیك تابستانی در آتن انجام شد تا به امروز كه ورزش جهان در آستانه برگزاری سی و دومین دوره این بازی ها قرار دارد، كشورهای مختلف در بازه زمانی ثابتِ چهارساله میزبان این رویداد بزرگ بوده اند.
در این میان هیچ اتفاق و بحرانی منجر به لغو بازی های المپیك نشد جز جنگ جهانی دوم كه برگزاری دوازدهمین و سیزدهمین دوره بازی های المپیك (المپیك ۱۹۴۰ و ۱۹۴۴) در توكیو و لندن را منتفی كرد. با این وجود IOC بازهم با حفظ قانون خودنوشته چهارساله مبادرت به پیگیری بازی های المپیك كرد و چهاردهمین دوره این بازی ها را سال ۱۹۴۸ در لندن برگزار كرد.
IOC حتی بر همین مبنا زمان برگزاری المپیك های ۲۰۲۴ و ۲۰۲۸ در پاریس و لس آنجلس را هم مشخص كرده است. همین مسئله پیش بینی برخی نسبت به جابه جایی در زمان برگزاری المپیك سال آینده را كمرنگ كرده است اما به هر حال باتوجه به شرایط بحرانی ناشی از گستردگی ویروس كرونا، هرگونه تصمیم گیری در مورد این دوره بازی ها را محتمل كرده است.
«لغو كلی المپیك ۲۰۲۰» یكی از احتمالات در مورد این دوره بازی ها بشمار می رود كه البته خیلی بعید است، حتی «توماس باخ» رئیس كمیته بین المللی المپیك هم در اظهارات اخیر خود این احتمال را رد كرده است. اما جز این، سه سناریوی دیگر را هم می توان برای المپیك تابستانی سال پیش رو متصور شد كه یكی از آنها «تاخیر یك ساله» بازی هاست؛ برخی مسئولان تصمیم گیرنده در ارتباط با المپیك در صحبت های خود به این مسئله اشاره داشته اند اما لحاظ كردن تاكیدی كه IOC به برگزاری چهار سال یكبار بازی ها دارد و اینكه اعمال تاخیر یك ساله، برگزاری بموقع المپیك های آینده را هم تحت تاثیر قرار می دهد، احتمال اینگونه تصمیم گیری را هم كم می كند.
«تاخیر دو ماهه» دیگر تصمیم محتمل در مورد بازی های المپیك توكیو است، مسئله ای كه وزیر ورزش كشور هم به آن اشاره كرده اما باید در نظر داشت كه در این صورت برگزاری المپیك همزمان می شود با ماه های پُر بارش در توكیو و دردسرهایی كه ژاپنی ها برای میزبانی بی دردسر با آن مواجه می شوند.
«برگزاری سرِوقت» هم دیگر سناریوی قابل پیش بینی در مورد المپیك است؛ موضوعی كه طبق نشست اخیر مسئولان IOC با فدراسیون های جهانی خیلی دور از ذهن نیست هرچند كه قطعی شدن این موضوع، نیازمند تصمیم گیری های جدید در ارتباط با وضعیت سهمیه ها خواهد شد.
در هر صورت اینكه تصمیم كمیته بین المللی المپیك در مورد المپیك سی و دوم تعیین كننده خواهد بود اما تاثیرگذاری وضعیت كرونا در این تصمیم را نمی توان نادیده گرفت.

منبع: