مشعل المپیك ۲۰۲۰ به ژاپنی ها تحویل داده شد

فرم نو: مشعل بازی های المپیك 2020 بعد از گذشت حدود 10 روز از زمان روشن شدن به محل برگزاری این بازی ها در توكیو رسید.

به گزارش فرم نو به نقل از مهر، مشعل بازی های المپیك تابستانی كه طی مراسمی از طرف كمیته ملی المپیك یونان در منطقه باستانی المپیای یونان روشن شده بود، بعد از گذشت ۱۰ روز به محل برگزاری دوره جدید این بازی ها در توكیو رسید.
مراسم روشن شدن مشعل المپیك البته به خاطر شرایط بحرانی حاصل از شیوع ویروس كرونا در شراط خاص و با حضور تعداد كمی از نمایندگان كمیته برگزاری بازی های المپیك اجرا شد.
مشعل المپیك كه سمبل امید و بهبودی بازی ها بشمار می رود در یكی از نواحی لطمه دیده زمین لرزه سال ۲۰۱۱ كشور ژاپن فرود آمد و به برگزاركننده ژاپنی دوره پیش روی بازی ها تحول داده شد.
سی و دومین دوره بازی های المپیك ۳ تا ۱۹ مردادماه به میزبانی توكیو انجام می شود. البته شیوع ویروس كرونا ابهاتی در مورد برگزاری سروقت بازی ها به وجود آورده است.

منبع: