دوحكم وزیر ورزش برای فدراسیون های شمشیربازی و سه گانه

به گزارش فرم نو وزیر ورزش و جوانان در احكام جداگانه یكی از اعضای هیات رئیسه فدراسیون شمشیربازی و دبیر فدراسیون سه گانه را منصوب نمود.
به گزارش فرم نو به نقل از مهر، مسعود سلطانی فر در حكمی محسن حمیدی را بعنوان دبیر فدراسیون ورزش سه گانه منصوب نمود. در حكمی دیگر علی مقدم زاده از جانب وزیر ورزش و جوانان بعنوان عضو هیات رئیسه فدراسیون شمشیربازی انتخاب شد.