كیخا به فینال جام جهانی ژیمناستیك راه پیدا كرد

به گزارش فرم نو ملی پوش ژیمناستیك ایران موفق شد به فینال خرك حلقه جام جهانی ژیمناستیك به میزبانی باكو راه پیدا كند.

به گزارش فرم نو به نقل از مهر، در ادامه رقابتهای جام جهانی ژیمناستیك كه به میزبانی باكو آذربایجان در حال پیگیری است سعید رضا كیخا با كسب نمره ۱۴.۵۰۰ در دوره مقدماتی و كسب جایگاه سوم در این بخش به فینال وسیله خرك حلقه رفت.
نمایندگانی از چین و ژاپن در رتبه های اول و دوم این وسیله قرار گرفتند. فینال مسابقات در این وسیله روز یكشنبه برگزار می شود.
همچنین روز گذشته مهدی احمد كهنی دیگر ملی پوش كشورمان در مرحله مقدماتی دارحلقه با نمره ۱۳.۴۶۶ در جایگاه چهاردهم قرار گرفت و نتوانست به فینال این رقابت ها راه پیدا كند.
رقابتهای جام جهانی ژیمناستیك یكی از چند مسابقه ای است كه كسب امتیاز در آن در به دست آوردن سهمیه المپیك اثرگذار است.