اسبقیان عنوان كرد: چهار سیاست كلان برای ریاست در ورزش جانبازان دارم

فرم نو: رئیس جدید فدراسیون جانبازان و معلولان اصرار كرد كه برای ریاست در این فدراسیون چهار سیاست كلان دارد.

به گزارش فرم نو به نقل از مهر، سیدمحمدشروین اسبقیان امروز در مجمع انتخاباتی فدراسیون ورزش های جانبازان و معلولان با كسب آرای لازم برای مدت چهار سال بعنوان رئیس این فدراسیون انتخاب گردید.
وی در انتها این مجمع انتخاباتی و در جمع خبرنگاران اظهار داشت: از همه روسای هیات ها و دیگر اعضای مجمع كه با وجود شرایط حاد كرونایی در انتخابات شركت كردند تا به ثبات مدیریت در فدراسیون كمك كنند تشكر می كنم. این افراد ایثار واقعی داشته و نشان دادند سرباز این عرصه هستند.
اسبقیان با اشاره به اینكه برای برای دوره ریاستش برنامه چهار ساله دارد، تصریح كرد: این برنامه ها در سه بخش كوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت دنبال می شود. در بخش كوتاه مدت حضور موفق در پارالمپیك توكیو و پس از آن حضور در بازی های پارآسیایی برای مان اهمیت دارد. اینها رویدادهایی هستند كه فدراسیون نمی تواند از اهمیت آنها غافل باشد.
رئیس فدراسیون ورزش های جانبازان و معلولان همینطور توسعه ورزش های همگانی، توسعه ورزش قهرمانی و توجه به برنامه های علمی، پژوهشی و استعدادیابی را جزو سیاست های كلان مورد نظر خود برای ریاست در فدراسیون جانبازان عنوان نمود.
رئیس فدراسیون ورزش های جانبازان برنامه ها و سیاست های پیشبینی شده خود برای دوره چهار ساله در این فدراسیون را شرح داد.

منبع: