برخی به مجمع نیامدند! شوك به مجمع جنجالی دوومیدانی با انتخاب داوری

به گزارش فرم نو مجمع فدراسیون دوومیدانی در حالی با انتخاب یكی از مدیران وزارت ورزش بعنوان رئیس برگزار گردید كه رقیب او به نشانه قهر مجمع را ترك كرد.
به گزارش فرم نو به نقل از مهر، مجمع انتخاباتی فدراسیون دوومیدانی كه قرار بود از ساعت ۱۰ بامداد امروز آغاز شود به علت به حد نصاب نرسیدن اعضای آن با تاخیری حدود یك و نیم ساعته همراه بود. سرانجام با حضور مهدی علینژاد معاون وزیر ورزش و جوانان مقرر شد این مجمع باوجود به حد نصاب نرسیدن تعداد اعضا ( با ۲۷ عضو حاضر اصلی و یا نماینده آنها و یك رای كمتر از حداقل حدنصاب) آغاز شود و یك رای هم به صورت تلفنی دریافت شود. این مورد با اعتراض مجید كیهانی رئیس سابق فدراسیون و یكی از كاندیداها همراه بود. از میان ۱۰ كاندیدای حاضر تنها كاندیدا مجید كیهانی، افشین داوری و احسان مهاجر شجاعی برای ادامه رقابت باقی ماندند و ۷ كاندیدای دیگر انصراف دادند. مجید كیهانی چند بار به موارد موجود در مجمع اعتراض كرد كه با تذكر جدی مهدی علی نژاد همراه بود و سرانجام كیهانی به نشانه اعتراض مجمع را ترك كرد.