حضور شمشیربازان در جام جهانی بدون كاپیتان و سرمربی

به گزارش فرم نو تیم ملی شمشیربازی اسلحه سابر به خاطر شرایط خاصی كه معضل كرونا ایجاد كرده، بدون سرمربی و كاپیتان در جام جهانی لوكزامبورگ شركت می كند.

به گزارش فرم نو به نقل از مهر، در ادامه رویدادهای مصوب فدراسیون جهانی شمشیربازی برای كسب سهمیه امتیاز المپیك، تیم ملی شمشیربازی اسلحه سابر ایران مقرر است در جام جهانی لوكزامبورگ شركت نماید.
این رقابت ها از جمعه با دیدارهای انفرادی شروع شده و تا یكشنبه آینده و برگزاری دیدارهای تیمی ادامه خواهد داشت.
علی پاكدامن، محمد رهبری و محمد فتوحی كه پس از جام جهانی لهستان در ورشو مانده اند تا پیگیر تمرینات خود در این شهر باشند، امروز از ورشو عازم لوكزامبورگ می شوند تا در جام جهانی پیش رو شركت داشته باشند، این در شرایطی است كه تا به امروز فدراسیون شمشیربازی هنوز موفق به تهیه بلیت برای سرمربی و كاپیتان تیم ملی نشده است.
پیمان فخری و مجتبی عابدینی سرمربی و كاپیتان تیم ملی شمشیربازی پس از اتمام جام جهانی لهستان به ایران بازگشتند اما هنوز بلیت لازم برای حضور در جام جهانی لوكزامبورگ برای آنها تهیه نشده است.
این مشكل از آنجایی برای فدراسیون شمشیربازی بوجود آمده كه ویروس كرونا و شیوع آن منجر به لغو بسیاری از پروازها و انسداد خطوط هوایی برای رفت و آمد به ایران شده است.
به گفته باقرزاده رئیس فدراسیون شمشیربازی، با این شرایط سه ملی پوش ایران به تنهایی و بدون همراهی سرمربی و كاپیتان در جام جهانی لوكزامبورگ شركت می كنند مگر اینكه تا آخر وقت امروز بلیت لازم تهیه شود كه این امر هم با عنایت به شرایط فعلی بعید به نظر می آید.