مجموعه ورزشی انقلاب تعطیل شد

فرم نو: بنابر اعلام شركت توسعه و نگهداری اماكن ورزشی، مجموعه های ورزشی تابعه این شركت و همچون مجموعه ورزشی انقلاب به خاطر شیوع ویروس كرونا برای مدت یك هفته تعطیل می باشد.

به گزارش فرم نو به نقل از مهر، در اطلاعیه روابط عمومی شركت توسعه و نگهداری اماكن ورزشی برای تعطیلی مجموعه ورزشی انقلاب و سایر مجموعه های ورزشی تابعه این شركت آمده است:

«برابر اطلاعیه شماره ( ۴ ) ستاد ملی مدیریت و مقابله با بیماری كرونا در خصوص تعطیلی كلیه باشگاههای ورزشی ( غیر از فوتبال ) به مدت یك هفته، مدیریت شركت توسعه و نگهداری اماكن ورزشی كشور باتوجه به شرایط ویژه پیش رو، اعلام می دارد برای حفظ سلامت جامعه ورزش كلیه مجموعه های ورزشی تحت پوشش این شركت همچون مجموعه های فرهنگی ورزشی انقلاب، آزادی، شهید كشوری، شهید شیرودی و سواركاری های شهداء و نوروزآباد به مدت صرفاً یك هفته (از امروز شنبه ۱۰ اسفند ماه) تعطیل خواهند بود.
بدیهی است طی این مدت باید اماكن فوق الذكر و تمامی سطوح مختلف آنها و وسایل ورزشی و امكانات بهداشتی توسط بهره برداران ضد عفونی و گند زدایی شود.
شایان ذكر است درباره فعالیت یا عدم فعالیت مجموعه های فوق بعد از تعطیلی یك هفته ای، متعاقباً تصمیم گیری شده و مراتب به اطلاع اعضاء و عموم خواهد رسید.»
خبرگزاری مهر هفته گذشته در دو گزارش مجزا با عنوان های «چرا تردد در مجموعه ورزشی انقلاب ممنوع نمی شود؟/بازی با جان مردم» و «نقش شركت توسعه و نگهداری اماكن ورزشی در تعطیل نشدن مجموعه انقلاب» انتقاداتی را نسبت به ادامه كارهای این مجموعه پُررفت و آمد با وجود شیوع ویروس كرونا مطرح كرده بود.

منبع: