برگزاری مسابقات بین المللی شطرنج جام فردوسی در ایران لغو شد

فرم نو: دهمین دوره مسابقات شطرنج بین المللی جام فردوسی كه قرار بود همچون سال های گذشته به میزبانی ایران و در مشهد برگزار شود، لغو شد.

به گزارش فرم نو به نقل از مهر، ۱۸ تا ۲۳ اسفندماه زمان مقرر برای برگزاری دهمین دوره مسابقات شطرنج بین المللی جام فردوسی در مشهد بود. این رقابت ها اما به سبب شیوع ویروس كرونا در ایران لغو شده است.
قرار است این دوره از رقابت ها سال آینده اجرا شود اما هنوز زمان جدید مشخص و نهایی نشده است.

منبع: