به غیر از فوتبال؛ باشگاه های ورزشی و استخرها یك هفته تعطیل شدند

به گزارش فرم نو بنا بر اعلام ستاد ملی مدیریت و مقابله با بیماری كرونا، تمام باشگاه های ورزشی به غیر از فوتبال از امروز به مدت یك هفته به منظور ضدعفونی و گندزدایی تعطیل هستند.

به گزارش فرم نو به نقل از مهر، پیرو تصمیمات متخذه در ستاد ملی مدیریت و مقابله با بیماری كرونا، این ستاد اطلاعیه شماره ۴ خویش را در مورد آخرین تمهیدات برای مقابله با این بیماری در ورزش منتشر نمود.
در این اطلاعیه آمده است: با عنایت به اعلام ستاد ملی مقابله با كرونا و نظر به شرایط ویژه هفته پیش رو، اعلام می دارد برای حفظ سلامت جامعه ورزش، كلیه باشگاه های ورزشی (غیر از فوتبال) و سالن های ورزشی و استخرها شامل خصوصی و دولتی به مدت صرفا یك هفته (از روز شنبه ۱۰ اسفندماه) تعطیل خواهند بود. بدیهی است طی این مدت باید این اماكن و تمامی سطوح مختلف آنها و وسایل گوناگون ورزشی و امكانات بهداشتی ضد عفونی و گندزدایی شود.
تاكید می شود كلیه ورزشگاه ها بجز اماكن ورزشی كه برای آمادگی تیم های ملی و یا باشگاهی احتیاج به امكانات دارند، هم تا آخر این هفته یعنی شانزدهم اسفند ماه سالجاری تعطیل اعلام می گردند.
قابل ذكر است درباره فعالیت یا عدم فعالیت باشگاه های فوق بعد از تعطیلی یك هفته ای، متعاقبا تصمیم گیری شده و مراتب به اطلاع عموم خواهد رسید.
بدیهی است لیگ برتر و لیگ های یك، دو و سه فوتبال همچنان بدون حضور تماشاگر برگزار می شود.