استقرار تیم پزشكی مقابله با كرونا در ورزشگاه آزادی

به گزارش فرم نو ستاد مقابله با كرونا ویروس در ورزش كادر ویژه ای را در مجموعه ۵ سالن ورزشگاه آزادی مستقر كرد تا اقدامات لازم برای جلوگیری از این بیماری در اردوهای ملی صورت گیرد.

به گزارش فرم نو به نقل از پایگاه خبری تحلیلی پزشكی ورزشی ایران، بر این اساس در تمام مبادی ۵ سالن مجموعه ورزشی آزادی پزشك و پرستار مستقر شده و كاركنان فدراسیون ها از نظر دمای بدن بررسی شدند.
مقرر شد این مهم هر روز انجام شده و هر گونه ورود و خروج به اردوهای تیم ملی با احتیاط بهداشتی و هماهنگی كادر پزشكی مستقر شده صورت گیرد.
آموزش جلوگیری از كرونا ویروس در محل فدراسیون ها با حضور پرسنل اداری مسؤلان تیم های ملی و كادر آشپزخانه عرضه شد.
بر اساس این گزارش، كادر مستقر در مجموعه ۵ سالن ورزشگاه آزادی قبل از آغاز مأموریت، در دوره توجیهی شركت كردند و نكات لازم توسط دكتر فرهاد مرادی شهپر، رئیس كمیته آموزش و دكتر مهرشاد پورسعید رئیس كمیته درمان فدراسیون پزشكی ورزشی به آنها یادآوری شد.