در پی شیوع بیماری كرونا در كشور؛ وزیر ورزش دستورات ستاد پیشگیری را الزامی كرد

فرم نو: وزیر ورزش و جوانان تصمیمات ابلاغ گردیده توسط ستاد پیش گیری از كرونای كشور را از زمان ابلاغ الزامی دانسته و تاكید كرده اجرای این موارد نیازی به استعلام ندارد.

به گزارش فرم نو به نقل از پایگاه خبری وزارت ورزش و جوانان، مسعود سلطانی فر باتوجه به اهمیت پیش گیری از شیوع بیماری كرونا و تبعیت از دستورات وزارت بهداشت درمان، آموزش پزشكی و جلسات برگزارشده در ستاد پیشگیری مستقر در وزارت ورزش و جوانان اجرای نكات ذیل را ضروری اعلام نمود.
موارد ابلاغی به شرح ذیل است: مفاد بخشنامه ی ابلاغ گردیده به تمامی ادارات كل ستادی و استانی، فدراسیون ها، باشگاه ها و هیات های ورزشی استانها، شهرستان ها، بخش ها و دیگر نهادهای فعال ورزش بدین شرح است:
1- كلیه فدراسیون ها، ادارات كل ستادی و استانی، باشگاه های ورزشی، هیأت های ورزشی استانها و شهرستان ها و بخش ها و سایر نهادهای فعال در حوزه ورزش مكلف به رعایت دستورالعمل های بهداشتی و تصمیمات اتخاذ شده مراجع ذیصلاح دراین زمینه بوده ونسبت به اجرای تكالیف ابلاغی در سطح ملی و استانی، شهرستانی و بخش ها مسئول خواهند بود.
2-برگزاری كلیه مسابقات ملی، استانی و شهرستانی كه لزوم یا تعجیل در آن وجود ندارد لغو گردد.
3-آن دسته از مسابقات ملی همچون لیگ های معتبر كشوری در رشته های مختلف كه گردنگیر به انتها آنها به خاطر زمان بندی كنفدراسیون های قاره ای یا فدراسیون های جهانی وجود دارد تا اطلاع ثانوی بدون حضور تماشاگران برگزار شود بدیهی است انتظار می رود صداوسیما و خصوصاً شبكه های استانی با پوشش تلویزیونی و رادیویی علاقه مندان را از نتایج حاصله در زمان بهره مند سازند.
4-دستورالعمل خاصی برای برگزاری اردوهای ضروری تیم های ملی تدوین گردیده كه جداگانه ابلاغ می گردد.
5-در استخرها و باشگاه های ورزشی بخش خصوصی و دولتی رعایت دقیق كلیه دستورالعمل های بهداشتی همچون جلوگیری از ورود افراد دارای علایم بیماری، فراهم كردن وسایل ضدعفونی، وسایل و تجهیزات و محیط باشگاه با استخر و نصب بنر و راهنماهای آموزشی در معرض دید عموم الزامی است.
6-برگزاری كلیه كلاس ها، دوره های آموزشی، كارگاه ها و نشست های مرتبط لغو می گردد.
7-مجدداً یادآور شده و تاكید می نماید كه رعایت هرگونه سیاست یا تصمیمات ابلاغ گردیده توسط ستاد پیش گیری از كرونا كشور از زمان ابلاغ الزامی است و نیازی به استعلام بوسیله وزارتخانه ندارد.
امید است همراهی و همدلی جامعه ورزش در رعایت نكات بهداشتی در پیش گیری از شیوع این بیماری به سلامت جامعه كمك نماید.

منبع: