افزایش رشته های پارالمپیكی به ۹ رشته؛ بسكتبال با ویلچر ایران در پارالمپیك توكیو شركت می كند

به گزارش فرم نو سازمان جهانی بسكتبال با ویلچر با درخواست مطرح شده از جانب ایران در خصوص اعزام تیم ملی این رشته به بازی های پارالمپیك توكیو موافقت نمود.

هادی رضایی دبیركل كمیته ملی پارالمپیك در گفتگو با خبرنگار مهر به رایزنی صورت گرفته با سازمان های جهانی فوتبال پنج نفره و بسكتبال با ویلچر برای اعزام تیم ملی این دو رشته به بازی های پارالمپیك اشاره نمود و اظهار داشت: درخواست ایران در این حوزه به صورت ایمیل عنوان شد. در واكنش اولیه، سازمان جهانی فوتبال پنج نفره با درخواست ایران مخالفت كرد اما سازمان جهانی بسكتبال با ویلچر این درخواست را پذیرفت.
وی با اشاره به اینكه بدین ترتیب تیم ملی بسكتبال با یلچر ایران طبق سهمیه ای كه در اختیار دارد و با عنایت به موافقت صورت گرفته از جانب سازمان جهانی مربوطه در پارالمپیك توكیو شركت میكند، خاطرنشان كرد: البته در این حوزه باید ایران در نامه ای رسمی درخواست خویش را مطرح كند و اینگونه آنچه پیش از این در خصوص عدم اعزام تیم ملی بسكتبال با ویلچر ایران به توكیو عنوان شده بود را كم لم یكن اعلام نماییم.
دبیركل كمیته ملی پارالمپیك تصریح كرد: البته اینكه در مراحل رسمی كار مشكلی پیش بیاید و سازمان جهانی بسكتبال با ویلچر نظری مخالف آنچه امروز اعلام نموده، داشته باشد، بعید است. می توانیم بسكتبال با ویلچر را پارالمپیكی بدانیم.
رضایی تصریح كرد: در مورد فوتبال پنج نفره هم از سازمان جهانی مربوطه خواسته ایم تا ایران را گزینه اول در مورد كشورهای رزرو قرار دهد تا در صورت كنار رفتن احتمالی هر تیمی، بتوانیم جایگزین شویم.
سخنگوی كمیته ملی پارالمپیك در انتها اظهار داشت: با اضافه شدن بسكتبال با ویلچر، تعداد رشته های اعزامی به پارالمپیك توكیو به ۹ رشته افزایش پیدا كرد. پیش از این اعزام دوومیدانی، وزنه برداری، جودو، تكواندو، والیبال نشسته، قایقرانی، تیراندازی و تیروكمان قطعی شده بود.