بالسینی ركورد ۲۰۰ متر پروانه ایران را بعد از ۱۱ سال شكست

به گزارش فرم نو ركورد ماده ۲۰۰متر پروانه توسط متین بالسینی در مسابقات كاپ شنا امارات ۲۰۲۰ بعد از ۱۱ سال جابجا شد.

به گزارش فرم نو به نقل از مهر، متین بالسینی شناگر جوان و آینده دار تیم ملی كه در رقابت های مسافت بلند كاپ شنا امارات ۲۰۲۰ شركت كرده است، موفق شد ركورد ماده ۲۰۰ متر پروانه را بعد از ۱۱ سال جابجا كند.
بالسینی ۲۰۰ متر را در زمان دو دقیقه، دو ثانیه و دو صدم ثانیه شنا كرد و ركورد این ماده را به نام خود ثبت نمود.
ركورد پیشین این ماده دو دقیقه، سه ثانیه و ۲۲ صدم ثانیه بود كه توسط سیروس سعید در مسابقات ساندرلند انگلستان در سال ۲۰۰۹ به ثبت رسیده بود.