حضور دبیركل كمیته ملی المپیك در اجلاس آسیای میانه

به گزارش فرم نو كیكاووس سعیدی به منظور حضور در اجلاس دبیران كل كشورهای آسیای میانه فردا عازم قزاقستان می شود.

به گزارش فرم نو به نقل از مهر، اجلاس دبیران كل كمیته های ملی المپیك كشورهای آسیای میانه طی روزهای چهارشنبه و پنجشنبه (۲۳ و ۲۴ بهمن ماه) در نور سلطان قزاقستان برگزار می گردد.
كیكاووس سعیدی دبیركل كمیته ملی المپیك نماینده ایران در این اجلاس خواهد بود. وی برای حضور در این اجلاس فردا عازم قزاقستان می شود.
برگزاری دوره آتی مسابقات كشورهای آسیای میانه محور اصلی در برگزاری نشست دو روزه دبیران كل كمیته های ملی المپیك كشورهای منطقه است.
سفر به قزاقستان و حضور در اجلاس دبیران كل كمیته های ملی المپیك كشورهای آسیای میانه اولین سفر كیكاوس سعیدی بعد از دریافت حكم دبیركلی كمیته ملی المپیك ایران بشمار می رود.