ثبت ركورد ملی ۴ ساعت شنا با دستان بسته توسط بانوی خوزستانی

فرم نو: ایسنا/خوزستان بانوی خوزستانی یك ركورد ملی جدید شنا با دستان بسته به مدت بیشتر از چهار ساعت، شنای متوالی را به ثبت رساند.
اكرم كُناری، قهرمان و ركورددار شنا با دستان بسته خوزستان و كشور، روز گذشته (۱۴ بهمن ماه) در استخر شنا قصر نشاط تهران، ركورد چهار ساعت و ۵ دقیقه، شنای متوالی با دستان بسته به مسافت ۷ هزار و ۳۰۴ متر را به ثبت رساند.
به گزارش فرم نو به نقل از ایسنا، این ركورد، به مناسبت گرامیداشت یاد و خاطره هفت هزار و ۳۰۴ شهید مظلوم زن ایران توسط این بانوی شناگر به ثبت رسید.

در ثبت این ركورد، مسئولان پالایش گاز بید بلند، شركت نفت، شركت ملی گاز ایران و استخر قصر نشاط تهران، با این بانوی شناگر همكاری كردند.
ركورد قبلی كناری ۱۷۵ دقیقه شنای متوالی با دستان بسته در مسافت ۵ هزار و ۶۵ متر، برای گرامیداشت یاد و خاطره ۱۷۵ غواص شهید به ثبت رسیده بود.

منبع: