پس از آخرین بررسی ها؛ هیات رئیسه پارالمپیك از تصمیم خود برای حذف ۳۴ سهمیه كوتاه نیامد

فرم نو: هیات رئیسه كمیته ملی پارالمپیك از تصمیم خود برای حذف ۳۴ سهمیه كوتاه نیامد و بر سیاست قبلی تاكید نمود.

به گزارش فرم نو به نقل از مهر، نشست اعضای هیات رئیسه و اجرایی كمیته ملی پارالمپیك كه در حضور نمایندگان وزارت ورزش انجام شد بر اجرای سیاست تدوین شده برای اعزام به المپیك توكیو اصرار كرد.
این جلسه با حضور مهدی علی نژاد و علی رغبتی كارشناس ورزش و طیبه سیاوشی نماینده مجلس انجام شد و پس از بحث و بررسی و رای گیری بر اجرای دستور العمل از پیش تعیین شده تاكید شد.

هادی رضایی در این مورد اظهار داشت: دراین زمینه وزارت ورزش هم از كمیته ملی پارالمپیك حمایت لازم را خواهد داشت و تاكید كرده كه از هر تصمیمی حمایت می كند. بر این اساس، دستورالعملی كه سال قبل تهیه شد و بر اعزام مشروط ورزشكاران و تیم های صاحب سهمیه تاكید داشت، همچنان ملاك است.
ویادامه داد: در نشست امروز در مورد همه رشته ها و ورزشكاران شان صحبت شد، بحث های مختلفی صورت گرفت و نظرات موافق و مخالف عنوان شد. از زمانی كه سیاست مورد نظر تدوین شد تا امروز ۱۴ ماه می گذرد، عملكرد ها طی این مدت ملاك بوده است ضمن اینكه وزارت ورزش هم بر اجرای سیاست تدوین شده تاكید داشت.
سرپرست كاروان ورزش ایران در بازیهای پارالمپیك توكیو اشاره كرد: از فردا مهلت تعیین شده از طرف كمیته بیبن المللی المپیك برای اعلام آمادگی نهایی جهت اعزام هر یك از ورزشكاران و تیمهای صاحب سهمیه شروع می شود. این مهلت برای رشته های مختلف متفاوت بوده و تا دو ماه دیگر ادامه دارد. در موعد هر رشته باید نسبت به اعلام اعزام شدن یا نشدن آن اقدام نماییم در غیر این صورت جریمه می شویم.

منبع: