مدیرعامل پیشین استقلال مدیر مجموعه ورزشی انقلاب شد

فرم نو: مدیرعامل پیشین تیم فوتبال استقلال مدیریت مجموعه ورزشی انقلاب را بر عهده گرفت.

به گزارش فرم نو به نقل از مهر، حسن كریمی مدیرعامل شركت توسعه و نگهداری اماكن ورزشی طی حكمی امیر حسین فتحی را بعنوان مدیر مجموعه ورزشی انقلاب منصوب نمود. فتحی جایگزین سهیل یوسف نیا شده است.
پیش از این علی اكبر شعبانلو خردادماه گذشته حكم سرپرستی مجموعه انقلاب را گرفته بود و آبان ماه سالجاری جای خودرا به سهیل یوسف نیا داده بود و این دومین تغییر در یك سال برای مجموعه انقلاب است.
فتحی در حالی بعنوان مدیرعامل مجموعه ورزشی انقلاب منصوب شده كه قبل از این مدیریت باشگاه استقلال را بر عهده داشت. فتحی تیرماه سال قبل و با دنبال استعفای سید رضا افتخاری بعنوان مدیرعامل استقلال منصوب گردید و تا یك ماه پیش این مسئولیت را بر عهده داشت.

منبع: