شمشیربازی قهرمانی كشور؛ نفرات برتر در اسلحه فلوره مشخص شدند

فرم نو: مسابقات شمشیربازی قهرمانی كشور در اسلحه فلوره با قهرمانی علیرضا ادهمی به انتها رسید.

به گزارش فرم نو به نقل از مهر، مسابقات شمشیربازی قهرمانی كشور در اسلحه فلوره به میزبانی سالن شهید افراسیابی تهران انجام شد.
در اختتام این رقابت ها و بعد از برگزاری ۱۲۴ رقابت میان شركت كنندگان، علیرضا ادهمی از تهران به مقام نخست رسید. محمد حسین جعفری از یزد نایب قهرمان شد و محمد علی ادهمی و ماهان میرزایی امجد هر دو از تهران به مقام سوم مشترك رسیدند.
مسابقات قهرمانی كشور در اسلحه فلوره امروز در بخش تیمی پیگیری می شود.

منبع: