آقایان كم لطف نباشند؛ سعیدی: پشتیبانی از برخی رشته ها به خاطر موقعیت شان است نه مبحث دیگر

به گزارش فرم نو دبیركل كمیته ملی المپیك تاكید دارد كه حمایت ویژه و مالی این كمیته شامل رشته های المپیكی بوده نه صرفا فدراسیون هایی كه در هیات اجرایی نماینده دارند.

به گزارش فرم نو به نقل از مهر، در جریان مجمع عمومی كمیته ملی المپیك كه دوشنبه گذشته برگزار شد، انتقاداتی نسبت به چگونگی توزیع بودجه به فدراسیون ها عنوان شد. یكی از منتقدان علیرضا دبیر رئیس فدراسیون كشتی بود كه با انتقاد از میزان بودجه تخصیصی به فدراسیونش، تاكید داشت: كسانی كه الان در هیأت اجرایی هستند نباید دنبال بودجه فدراسیون خودشان باشند!
البته بعضی از اعضای هیأت اجرایی كمیته ملی المپیك در جریان مجمع و در واكنش به این انتقاد علیرضا دبیر از عملكرد خود در مصوبات چگونگی توزیع بودجه میان فدراسیون ها دفاع كردند.
در همین رابطه كیكاووس سعیدی هم تاكید دارد كه كمیته ملی المپیك شاخص و مبنای مشخصی برای توزیع بودجه دارد و بر مبنای همان، میزان دریافتی فدراسیون ها را به صورت شفاف مشخص كرد.
دبیركل كمیته ملی المپیك در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: ساز و كار كمیته ملی المپیك در تعیین بودجه و اعتبار هر یك از فدراسیون ها كاملاً مشخص و شفاف است. ضمن اینكه هر آنچه در ارتباط با فدراسیون ها و بودجه تخصیصی به آنها اتفاق افتاده مانند تعیین بودجه، میزان واریزی و كمك های ویژه به صورت شفاف اطلاع رسانی هم شده است.
وی خاطرنشان كرد: ابتدای سال اعلام گردید كه بودجه تمام فدراسیون ها معادل بودجه سال قبل بعلاوه ۱۰ درصد افزایش تعیین شده است. این بودجه برای همه فدراسیون ها به صورت یكسان در نظرگرفته شد و هیچ استثنایی همه میان آنها قائل نشدیم.
سعیدی با یادآوری اینكه تمام فدراسیون ها تا آذرماه صد درصد بودجه مصوب خود از محل اعتبارات سالجاری را دریافت نمودند، تصریح كرد: در مجموع با لحاظ كردن بودجه مصوب و بودجه ویژه كه در چارچوب حمایت مالی در اختیار برخی فدراسیون ها قرار گرفت، میزان پرداختیِ كمیته به فدراسیون ها در طول سالجاری ۱۴۰ درصد بوده در صورتی كه كل دریافتی كمیته از خزانه ۶۶ درصد بوده است.
دبیركل كمیته ملی المپیك تصریح كرد: ۲.۵ میلیارد تومان كمك مالی كمیته به فدراسیون ها بوده كه خارج از بودجه مصوب آنها در اختیارشان گذاشته شد. این كمك شامل فدراسیون هایی شد كه المپیكی هستند و درگیرِ كسب سهمیه؛ اتفاقاً كشتی هم یكی از فدراسیون هایی بود كه از بخشی از این بودجه كمكی بهره مند شد.
وی در این رابطه افزود: كمیته ملی المپیك از تمام فدراسیون های المپیكی به یك اندازه حمایت داشته است. آقایان نباید كم لطفی كنند و مبحث هیأت اجرایی و تأثیرگذاری عضویت در آنرا مطرح كنند. یادشان باشد نیمی از اعضای هیأت اجرایی، رؤسای فدراسیون های المپیكی هستند. ازاین رو حمایت كمیته از فدراسیون های این رؤسا به خاطر عضویت شان در هیئت اجرایی نیست بلكه به خاطر المپیكی بودن شأن است.
سعیدی با یادآوری اینكه جدول بودجه تخصیصی به فدراسیون ها از سوی كمیته ملی المپیك منتشر گردید به حمایت مالی از فدراسیون اسكی هم اشاره نمود و اظهار داشت: اسكی جزو فدراسیون های المپیكی (تابستانی) نیست اما به این فدراسیون كمك شد به خاطر كاروان اعزامی به المپیك زمستانی نه عضویت آقای عبدی افتخاری در هیأت اجرایی.
دبیركل كمیته ملی المپیك خاطرنشان كرد: كمیته ملی المپیك بر مبنای بودجه ای كه در اختیار دارد تلاش داشته حداكثر كمك مالی را از فدراسیون ها داشته باشد. البته مشكلات فدراسیون ها و همچون كشتی را درك می نماییم. به كشتی و مدیریت و تمام اهالی آن احترام می گذاریم بخصوص به خاطر خاستگاهی كه در ورزش دارد. من از ریاست كشتی دلخوری ندارم اما او هم بداند كه كمیته همه فدراسیون ها را به یك چشم نگاه می كند.