دادگر: موضع گیری در فوتبال تصمیم خوبی بود

به گزارش فرم نو رئیس فدراسیون تیراندازی اظهار داشت: موضع گیری درباره فوتبال تصمیم خوبی بود.

به گزارش فرم نو به نقل از مهر، چهل و هفتمین مجمع عمومی كمیته ملی المپیك بامداد امروز دوشنبه با حضور مسعود سلطانی فر وزیر ورزش و سیدرضا صالحی امیری رئیس كمیته ملی المپیك در سالن سلمان فارسی آكادمی ملی المپیك برگزار گردید.
علی دادگر رئیس فدراسیون تیراندازی بعد از مجمع عمومی كمیته ملی المپیك در جمع خبرنگاران در مورد لغو میزبانی فوتبال ایران اظهار داشت: موضع گیری ما خیلی خوب بود. به نظرم مبحث باید از روش دیپلماسی حل شود. من هم با عنایت به كرسی كه در رشته خودمان دارم در فدراسیون جهانی تیراندازی هم اعتراضم به این مورد را به گوش جهانیان می رسانم.
وی در مورد عملكرد كمیته ملی المپیك در دو سال قبل خاطرنشان كرد: افزایش خیلی خوب بودجه یكی از مواردی بود كه در این سال به خوبی دیده شد. امیدوارم نتیجه آن در المپیك دیده شود.
وی در مورد اردوهای خارجی تیم ملی تیراندازی عنوان كرد: سفر به آلمان لغو نشده است و فقط برنامه ها تغییر كرده است. در حال دریافت ویزا هستیم. به جای سفر اتریش برنامه مسابقات به دانمارك را در نظر گرفته ایم.