درخواست چهار اعزام بین المللی؛ برنامه كمانداران تا قبل از آخرین میدان گزینشی المپیك

فرم نو: كادر فنی تیم ملی تیروكمان برای آماده سازی این تیم جهت حضور در آخرین رویداد گزینشی المپیك متقاضی چهار اعزام بین المللی در پنج ماه آینده شده است.

به گزارش فرم نو به نقل از مهر، تیروكمان ایران كه از حضور در رقابت های اخیر گزینشیِ تایلند و توسط میلاد وزیری صاحب یك سهمیه برای المپیك ۲۰۲۰ توكیو شد، تنها یك فرصت دیگر دارد تا تعداد سهمیه های خودرا افزایش دهد. این فرصت از حضور در رقابت های گزینشی آلمان كه خردادماه سال آینده در برلین برگزار می شود، مهیا خواهد شد.
كمانداران ایران این شانس را دارند كه از حضور در رقابت های آلمان صاحب دو سهمیه تیمی در بخش مردان و بانوان شوند. همین مسئله آنها و مربیان شان را برای پیگیری بهتر تمرینات مصمم تر كرده است.
در همین راستا كادر فنی تیم ملی تیروكمان در بخش ریكرو برنامه های آماده سازی خودرا تا قبل از مسابقات آلمان ارائه كرده است. این برنامه شامل چهار اعزام بین المللی برای حضور در دو رویداد رسمی و دو اردوی برون مرزی است.
در برنامه پیشنهادی مجید میررحیمی سرمربی تیم ملی ریكرو، حضور در رقابت های كاپ آسیا (اسفندماه ۹۸- تایلند) و مرحله دوم كاپ جهانی (اردیبهشت ماه ۹۹ – شانگهای چین) لحاظ شده است. او همینطور متقاضی دو اردوی برون مرزی قبل ازمسابقات گزینشی آلمان و كاپ جهانی هم شده است.
این برنامه كه در برگیرنده اردوهای داخلی نیز است از طرف كادر فنی تیم ملی ریكرو به فدراسیون ارائه شده است.

منبع: