نماینده ورزشكاران در مجمع كمیته ملی المپیك مشخص شدند

فرم نو: با پیشنهاد كمیسیون ورزشكاران 6 نماینده این كمیسیون برای حضور در مجمع كمیته ملی المپیك مشخص و معرفی گشتند.

به گزارش فرم نو به نقل از مهر، یوسف كرمی، سعید حسنی پور، حمیدرضا قلی پور، زهرا نعمتی، الهه احمدی و علیداد ساوه شمشكی از اعضای كمیسیون ورزشكاران هستند كه به نمایندگی از این كمیسیون و بعنوان نماینده ورزشكاران در مجمع عمومی و سالیانه كمیته ملی المپیك نیز حضور خواهند داشت.
هادی ساعی عضو كمیسیون ورزشكاران و نمانیده این كمیسیون در هیات اجرایی، در گفتگو با خبرنگار مهر این مساله را اعلام و تایید نمود.
مجمع عمومی و سالیانه كمیته ملی المپیك ۳۰ دی ماه با حضور مسعود سلطانی فر وزیر ورزش انجام خواهد شد.

منبع: