صعود یك پله ای صادقیان در نخستین رنكینگ تیراندازان در سال جدید میلادی

به گزارش فرم نو فدراسیون جهانی تیراندازی جدیدترین رنگینگ تیراندازان در سال جدید میلادی را اعلام نمود.

به گزارش فرم نو به نقل از ایسنا، فدراسیون جهانی تیراندازی نخستین رنكینگ تیراندازان در سال جدید میلادی را منتشر نمود كه بر مبنای آن آرمینا صادقیان در تفنگ ۱۰ متر یك پله صعود داشت. الهه احمدی كه ماه قبل در تفنگ ۵۰ متر سه وضعیت زنان، ۱۹ پله صعود كرده بود در رنكینگ جدید یك پله سقوط داشت.

نجمه خدمتی، آرمینا صادقیان، فاطمه كرم زاده، هانیه رستمیان، مهیار صداقت و جواد فروغی تیراندازان المپیكی ایران هستند.

نمایندگان اهداف پروازی ایران در ماده اسكیت مردان برای چهارمین ماه پی در پی در رنكینگ جهانی اهداف پروازی جایگاهی ندارند.

رنكینگ تیراندازان ایران در ماده های مختلف به شرح زیر است: (اعداد داخل پرانتز رنكینگ ماه قبل تیراندازان است.)

تفنگ ۱۰ متر زنان

۱۳_ آرمینا صادقیان (۱۴)

۲۳- نجمه خدمتی (۲۳)

۳۱_ الهه احمدی (۲۷)

۴۳- فاطمه كرم زاده (۴۳)

۱۸۵_ مه لقا جام بزرگ (۱۹۷)

تفنگ ۵۰ متر سه وضعیت زنان

۲۳_ الهه احمدی (۲۲)

۵۲_ نجمه خدمتی (۵۰)

۵۹_ فاطمه كرم زاده (۶۲)

۶۷_ مه لقا جام بزرگ (۶۹)

۱۱۵- آرمینا صادقیان (۱۱۱۵)

تفنگ ۱۰ متر مردان

۲۲- مهیار صداقت (۲۲)

۳۰- حسین باقری (۲۹)

۶۷_امیرمحمد نكونام (۶۴)

۷۵ – پوریا نوروزیان (۷۵)

تفنگ ۵۰ متر سه وضعیت مردان

۵۳ – پوریا نوروزیان (۵۳)

۸۷- مهیار صداقت (۸۴)

۱۰۹- امیر محمد نكونام (۱۰۹)

تپانچه ۱۰ متر زنان

۱۷- گلنوش سبقت الهی (۱۷)

۴۰ – مینا قربانی (۳۷)

۴۶ – هانیه رستمیان (۴۵)

۱۱۴_آرمیتیس جعفری (۱۱۹)

تپانچه ۲۵ متر زنان

۳۵- هانیه رستمی (۳۱)

۳۲_گلنوش سبقت الهی (۳۳)

تپانچه ۱۰ متر مردان

۲۱_ سجاد پورحسینی (۲۲)

۱۰۴_ وحید گلخندان (۱۹۸)

۱۱۸_جواد فروغی (۱۰۵)

۱۶۹- ابراهیم برخورداری (۱۶۹)

۱۶۰_ مصطفی نصیری (۱۶۳)

تراپ مردان

۱۰۱- نریمان نیكخو (۱۰۲)

۱۶۱_ محمد حسین پرورش نیا (۱۶۵)

۱۷۴_امیر حسین آقازاده (۱۸۱)

تراپ زنان

۸۹_سپیده سیرانی (۸۷)

۹۷_ شیدا فرح پور(۹۶)

۱۰۳ – مرضیه پرورش نیا (۱۰۳)

نمایندگان اسكیت مردان ایران برای پنجمین ماه پی در پی از رنكینگ فدراسیون جهانی خارج شدند.