آب پاكی IOC روی دست وزنه برداری بانوان

فرم نو: قانون كمیته بین المللی المپیك آب پاكی را روی دست وزنه برداری ایران ریخت.
به گزارش فرم نو به نقل از ایسنا، بانوان وزنه بردار ایران به دنبال گرفتن وایلد كارت برای حضور در المپیك ۲۰۲۰ بودند اما كمیته بین المللی المپیك اعلام نموده است سهمیه وایلد كارت تنها به كشورهایی تعلق می گیرد كه در كل زیر ۸ سهمیه المپیك داشته باشند.
حتی مسئولان كمیته ملی المپیك ایران هم در جریان این قانون هستند بدین جهت رسیدن سهمیه وایلد كارت به وزنه برداری بانوان ایران بسیار بعید است.
به این ترتیب وزنه برداری ایران باید تنها در بخش مردان به دنبال دو سهمیه خود باشد.
كمیته بین المللی المپیك به سبب كاهش تعداد شركت كنندگان، تعداد وایلد كارت ها را نیز محدود كرده است بدین جهت اعلام نمود وایلد كارت به كشورهایی تعلق می گیرد كه زیر هشت سهمیه دارند و به همان كشورها هم تنها یك وایلد كارت كلا در همه رشته ها البته به جز شنا داده می شود. رشته شنا برای خودش وایلد كارت دارد و وایلدكارتی كه به كشور ها می دهد جدا از وایلد كارت هایی است كه IOC اهدا می كند. بدین سان ورزش ایران واجد شرایط برای دریافت وایلد كارت در هیچ رشته ای ( به جز شنا) نمی باشد.

منبع: