بانوی ركابزن: فدراسیون الان باید حمایت كند

به گزارش فرم نو بانوی ركابزن كوهستان ایران اظهار داشت: هم اكنون كه با نفرات برتر آسیا فاصله چندانی نداریم باید حمایت شویم در غیر این صورت اگر فاصله زیاد شود جبرانش هم سخت خواهد شد.
فرانك پرتوآذر در گفتگو با ایسنا درباره ی اینكه پیشرفتی كه دوچرخه سواری كوهستان داشته نباید فراموش شود، بیان كرد: كوهستان از معدود رشته های دوچرخه سواری است كه در آن با نفرات برتر آسیا فاصله بسیاری نداریم و جزو چهار، پنج نفر اول آسیا هستیم. ازاین رو امكان اینكه بتوانیم به آنها برسیم وجود دارد و این مدال آوری ما را در آسیا ممكن می كند. ازاین رو امیدوارم فدراسیون نگاه ویژه ای به كوهستان داشته باشد و ما را حمایت كند.
پرتوآذر در پاسخ به این پرسش كه در چه مواردی احتیاج به كمك فدراسیون دارد، خاطرنشان كرد: من طبق برنامه ریزی كه مربی و مشاور های ورزشی ام انجام داده اند، پیش می روم. بیشترین كمك هم از سوی فدراسیون می تواند مربوط به تهیه لوازم و حضور در مسابقات باشد. البته بخشی از لوازم و تجهیزاتی كه نیاز داشتم را خودم تهیه كردم كه حدود 3 هزار یورو شد اما بقیه را نمی توانم تهیه كنم و قرار شد لیستش را به فدراسیون بدهم. من در مسابقات قهرمانی آسیا بطور قطع مدال می خواهم اما باید حمایت هم باشد چون اگر این حمایت نباشد نمی توانیم فاصله خود با نفرات برتر را جبران نماییم.
بانوی ركابزن ایران با اشاره به اینكه اگر به المپیك نرفتیم نباید مدال قهرمانی آسیا را هم از دست بدهیم، تصریح كرد: المپیك توكیو، آخرین المپیك نبود اما جدا از بحث المپیك، بازی های آسیایی 2022 را هم داریم كه تا چشم روی هم بگذاریم از راه می رسد ازاین رو از الان باید برنامه ریزی نماییم تا فاصله ما با نفرات قدرتمند آسیا كم و كمتر شود. در این صورت در بازی های آسیایی حتما سكو مال ما است. اما اگر این فاصله بیشتر شود دیگر نمی توانیم كاری انجام دهیم.
وی در پاسخ به این پرسش كه فدراسیون مقرر است برای تهیه دیگر تجهیزاتی كه نیاز دارد به او كمك نماید یا خیر، اظهار داشت: قرار شد فهرست را برایشان بفرستم تا ببینند چقدر از آنرا می توانند تهیه كنند. من خودم تا جایی كه در توانم بود لوازم مورد نیاز را تهیه كردم اما بقیه آنرا دیگر نمی توانم. از طرفی لوازمی كه تهیه می نماییم هر چقدر كار كرد خیلی خوبی داشته باشند، در نتیجه هم بسیار تأثیر گذار است و سبب می شود انرژی كمتری از دست بدهیم.